13 februari 2024

Om spännande processer och utforskande av material med Camilla Boström och Olof Marsja

Det blev ett inspirerande samtal med de två Stenastipendiaterna Camilla Boström och Olof Marsja om allt från internationella streatart-festvialer till samisk forsbåt på Göteborgs konstmuseum.

På onsdagskvällen 31 jan 2024 ägde ett samtal rum på Göteborgs konstmuseum där två av 2023 års kulturstipendiater berättade om sina konstnärskap för en nyfiken publik.

Först ut var Camilla Boström, som är en Göteborgsbaserad mångdisciplinär konstnär med bakgrund inom bildkonst, graffiti och design. Hon har studerat på HDK-Valand – Högskolan för konst och design, Göteborgs universitet samt vid Pratt Institute i New York. Hon arbetar framför allt med skulptur, måleri, collage och textil.

Camilla Boström berättade om sin konstnärliga process och de olika sammanhang där hennes verk förekommer, från internationella streetart-festivaler och utställningar till offentliga utsmyckningar och storskaliga verk, t ex på det nyöppnade Hotell Draken i Göteborg. Hon betonade sitt idéarbete som ofta utgår från samarbeten, recycling och platsspecifika förutsättningar.

I utställningen på Göteborgs konstmuseum visar Camilla Boström helt nya verk i textila material, bland annat mattor i olika asymmetriska format som tar golv och väggar i anspråk. Hon fortsätter dessutom att utforska skulpturala uttryck och ett centralt verk i utställningen är en nyproducerad fyra meter hög skulptur som utgår från silhuetter av fåglar.

Därefter berättade Olof Marsja om sitt arbete. Han är verksam i Göteborg och utbildad vid Konstfack i Stockholm, Bildkonstakademin i Helsingfors samt Garraduodji, Samernas utbildningscentrum. Primärt arbetar han med skulptur och installationer, främst i trä, metall, glas och blandmaterial.

En aspekt som är betydelsefull i Olof Marsjas arbete är utforskandet av materialens egenskaper och relationen mellan industriella och ursprungliga material. Kan material vara utrustade med eller förses med minnen, är en fråga han ofta återkommer till. Hur kan de rymma berättelser, koder och brytpunkter?

I utställningen på Göteborgs konstmuseum har ett nytt storskaligt verk i form av en samisk forsbåt en framskjuten position. Olof Marsja har gjort efterforskningar kring denna ovanliga båttyp som användes under 1800- och 1900-talen och som skulle vara stabil nog att klara fiske i forsar, men samtidigt lätt nog att bära i svårtillgänglig terräng. Verket presenteras tillsammans med nya skulpturer i brons, päls och trä.

Utställningen med Camilla Boström och Olof Marsja visas på Göteborgs konstmuseum t o m 4 mars 2024.

Text: Johan Sjöström, intendent, Göteborgs konstmuseum

Fler nyheter