16 december 2019

Nobel week dialogue 2019

Varje år den 9 december äger Nobel Week Dialogue rum, omväxlande i Göteborg respektive Stockholm. Målet för sammankomsten är att samla världens främsta vetenskapsmän, opinionsbildare och tänkare för en serie samtal och paneldiskussioner runt ett aktuellt vetenskapligt tema. Avsikten är också att på så sätt fördjupa dialogen mellan den vetenskapliga världen och allmänheten kring väsentliga frågor som har anknytning till Nobel Priset.

I år genomfördes Nobel Week Dialogue i Göteborg på Svenska Mässan. Temat var Into the unknown: Uncertainty, risk and oppurtunity. Ingen kan någonsin veta allt; i alla våra val finns element av ovisshet. Både som individer och som samhälle möter vi många risker och osäkerheter men dessa kan också vändas till möjligheter. Faktum är att om vi tar vara på osäkerheten kan den ofta leda oss till ett  bättrebeslutsfattande. Nobelstiftelsens vd Lars Heikensten hälsade alla deltagare och åhörare välkomna och berättade om Alfred Nobel och hans mål med priserna. Nobel var uppfinnare, entreprenör, affärsman och kosmopolit; men skrev också romaner och poesi. Han hade många intressen, vilket avspeglar sig de pris han instiftade.

Under dagen avlöste den ene intressante talaren den andra och paneldiskussionerna som följde gav utrymme för olika synpunkter och breddning av ämnet i fråga. Flera före detta Nobelpristagare som Francoise Barré-Sinoussi (medicin), Steven Chu (fysik), Peter Doherty (medicin), Tawakkol Karman (fred), John Polanyi  (kemi) höll intressanta anföranden om allt mellan The limits of evidence-based decision-making till The second wave o the arab spring. Bergsklättraren  Alex Honnold berättade om hur han förberett sig för att minimera riskerna när han besteg El Capitan (913 meter) ensam och utan någon som helst skyddsutrustning. Regissören Chai Vasarhelyi beskrev processen runt Filmen Free Solo och den oro som fanns kring projektet.

Efter lunchuppehållet kunde åhörarna välja mellan ett stort antal seminarier, vilket var minst sagt svårt, då alla temana och föreläsarna var högintressanta. Dagen avslutades med att Francoise Barré-Sinoussi, Steven Chou, Peter Doherty, Tawakkol Karman och John Polanyi hade ett samtal med den intressanta rubriken What are you worried about?

Sedan 2015 har Stenastiftelsen stött Nobel Week Dialogue  med sammanlagt 4 500 000 kronor.

Foto: Anna Svanberg

Fler nyheter