19 april 2021

Nobel Prize Museum on Tour

Sommaren 2021 planerar Nobel Prize Museum (Nobelprismuseet) att i samarbete med Universeum premiärlansera projektet Nobel Prize Museum on Tour i Göteborg. Syftet är att med utgångspunkt i Nobelpristagarnas idéer visa kraften i människans outsinliga kreativitet och nyfikenhet och belysa Nobelprisets grundläggande idé om vikten av kunskap, upplysning, humanism och fredsarbete. Projektet består av flera delar som riktas mot olika målgrupper och omfattar utställningar, skolprogram, föreläsningar och samtal.

Under sommaren 2021 öppnas vandringsutställningen Mänsklighetens största nytta. Utställningen visar genom olika tematiska avsnitt hur Nobelprisbelönade arbeten under det gångna seklet gjort världen till en bättre plats och berikat våra liv. Den vänder sig till en bred publik med särskilt fokus på barnfamiljer och skolklasser. Universeum och Nobelprismuseet kommer gemensamt att ta fram elevmaterial och i samarbete med skolor i regionen erbjuda skolprogram och läraraktiviteter.
Nobelpristagare och experter inbjuds att delta i paneldebatter, intervjuer och modererade samtal. Programmens format, inramning och storlek på publik styrs av innehållet och föreliggande förutsättningar. Fysiska möten kompletteras med produktion för publicering på digitala kanaler.

Genom stiftelsens donation på en miljon kronor går det att producera en komplett utställning och inte endast en mindre utställningsmodul. Med bidraget från Stenastiftelsen kan omfånget och kvaliteten på vandringsutställningen höjas och det blir möjligt att genomföra en programpunkt med efterfrågade talare och skapa en inramning på hög nivå för besökare – både fysiskt och digitalt. Dessutom kan ett stort antal skolor i Göteborgsregionen få del av skolerbjudandet via fysisk eller digital interaktion.

År: 2020

Donation: 1 000 000 kr

Fler nyheter