11 december 2020

Musik för och med funktionshindrade

Föreningen KIM (Keep in Mind) är initiativtagare till den uppskattade verksamheten med musikarrangemang inom handikappomsorgen. Föreningen spelar med och för människor med olika funktionshinder och skapar på så sätt mötesplatser för dem. På olika platser i och runtom Göteborg arrangeras spelningar. Oftast är det gratis inträde och det bidrar till att fler får möjlighet att delta även om de bara kan vara med en kort stund. Givetvis är den musikaliska upplevelsen viktig men det är också att få komma hemifrån och träffa andra människor både med och utan funktionshinder. Föräldrar och personal har vittnat om den glädje detta innebär för många funktionshindrade.

Lars Nyrén (Keyboard, gitarr, sång) och Isabella Nyrén (Sång).

 

Stenastiftelsen har i många år lämnar bidrag till Föreningen KIM, vilket gjort det möjligt för föreningens numer fyra band, Glädjespridarna, Niclas & Co, Firestorm samt Musikens Änglar att få stå på scenen. Varje år ordnar Föreningen KIM en minifestival men i år med alla restriktioner pga. pandemin har den fått en annan utformning. De sista konserterna har inte kunnat spelas inför publik utan lagts ut på länkar till Youtube eller Facebook.

För att kunna fortsätta verksamheten också 2021 och genomföra de planerade tio föreställningarna och klara kostnaderna för konserter, instrument, videoinspelningar och scenmaterial har KIM fått ett bidrag på 40 000 kronor.

År: 2020

Donation: 40 000 kr

Keep In Mind spelning Mölndals stadsbibliotek våren 2020. Lars Nyrén spelar gitarr i publikhavet.