28 januari 2016

Mottagning för masterstipendiater

160120 Stena Stena resestipendiater 2015.Bild: Cicci Jonson, Bilduppdraget 160120 Stena Stena resestipendiater 2015.Bild: Cicci Jonson, Bilduppdraget

För fjärde gången delades Stenastiftelsens masterstipendier ut i Dicksonska Palatset. I den vackra trapphallen hade samlats 21 förväntansfulla studenter tillsammans med professorer från Göteborgs universitet och representanter från Stenastiftelsens donationsråd och styrelse för att dricka ett glas bubbel, mingla runt och lyssna till Madeleine Olsson Erikssons välkomsttal.

160120 Stena Stena resestipendiater 2015.Bild: Cicci Jonson, Bilduppdraget 160120 Stena Stena resestipendiater 2015. Bild: Cicci Jonson, Bilduppdraget

Hon berättade om bakgrunden och syftet med stiftelsen, som grundades då hennes far, skeppsredare Sten Allan Olsson fyllde 80 år. En blåskvintett från Högskolan för Scen och Musik underhöll innan en välsmakande lunch serverades i den magnifika salongen på övre våningen.

160120 Stena Stena resestipendiater 2015. Bild: Cicci Jonson, Bilduppdraget

Professor Carl-Eric Hagentoft, verkställande ledamot i stiftelsens styrelse, presenterade ledamöterna i stiftelsens urvalsgrupp för masterstipendiater. Under 2015 har stiftelsen delat ut 34 resestipendier på vardera 25 000 kronor till välmeriterade studenter främst på läkar- och apotekarprogrammen. Inte minst tack vare stiftelsens donation kan nu allt fler av de blivande läkarna och apotekarna göra sina mastersarbeten utanför Sverige till och med i så fjärran länder som Australien, Nepal, Guatemala och Uzbekistan.

160120 Stena Stena resestipendiater 2015. Bild: Cicci Jonson, Bilduppdraget

Landshövding Lars Bäckström, tillika ledamot i stiftelsens styrelse, höll ett tal till stiftelsens ordförande och till stipendiaterna. Människan lever inte av bröd allena, stiftelsen ger också till det andra som behövs – kultur och vetenskap. Vi människor har en tanke bortom oss själva – tanken på andra. Stiftelsen har gjort mycket stora insatser och idag är det stipendierna för masterstuderanden som delas ut, inte för vad de gjort utan för vad de kommer att göra.

160120 Stena Stena resestipendiater 2015.Bild: Cicci Jonson, Bilduppdraget

Katarzyna Soja, som precis avlagt sin läkarexamen, hade tillbringade tre månader vid St Vincent’s hospital i Melbourne, Australien. Där hade hon medverkar i en studie med syfte att utvärdera en metod för sömnbedömning hos Parkinsonpatienter med hjälp av en s.k. Parkinson’s Kinetigraph, som registrerar rörelser hos den sjuke. Resultaten jämfördes med patienternas självupplevda symptom. Man såg då en koppling mellan apparatens analyser och patienternas självupplevda besvär.

160120 Stena Stena resestipendiater 2015. Bild: Cicci Jonson, Bilduppdraget

Emelie Marklund, som läser på läkarprogrammet, tillbringade tio veckor Palo Alto University, San Francisco i USA. . Genom en webbaserad enkät riktad till 102 stycken Hivsmittade homosexuella män i San Francisco undersökte hon i vilken grad de upplevde internaliserad homofobi, d.v.s. hur samhällets negativa attityder mot homosexuella absorberades av dem själva och påverkade deras egen självbild. Vidare hur detta korrelerade till en rad aspekter av psykisk ohälsa som depression samt om och hur socialt stöd kunde påverka korrelation mellan internaliserad homofobi och välmående hos dessa män. Resultatet visade att det finns ett starkt samband mellan depression och homofobi och att socialt stöd har liten betydelse.

160120 Stena Stena resestipendiater 2015. Bild: Cicci Jonson, Bilduppdraget

Fredrik Möller Billig studerar även han på läkarprogrammetUnder tre månader vid Stanford University, USA deltog han i en studie av äggstockens 3D-struktur – hur nerver, kärl och folliklar samspelar med varandra. Funktionen i äggstockarna hos kvinnan påverkas likt andra organ av dess tredimensionella arkitektur. Studien visade på ett nytt sätt att framgångsrikt undersöka och visualisera äggstocken hos musen 3-dimentionellt med hjälp av en ny metod, ”Clarity”. Genom att undersöka hur kärl och nerver förhåller sig till varandra 3-dimensionellt är målsättningen att i framtiden bättre förstå sjukdomar relaterade till äggstocken.

160120 Stena Stena resestipendiater 2015.Bild: Cicci Jonson, Bilduppdraget

Resestipendiater_JON8314

Sofia Berg och Madeleine Englund, som går mastersprogrammet Innovation and Industrial Management på Handelshögskolan, tillbringade två månader vid Zhejiang University, Hangzhou i Kina. Där undersökte de vilka eventuella könsspecifika utmaningar kvinnliga entreprenörer möter i Kina i syfte att identifiera en potentiell förklaring till varför det finns färre kvinnor än män aktiva i entreprenöriella aktiviteter i Kina. Resultaten visade att de främsta kvinnospecifika utmaningarna var att få balans mellan privatliv och yrkesliv, att bli tagna på allvar samt samhällets normer och syn på kvinnor och män.

160120 Stena Stena resestipendiater 2015.Bild: Cicci Jonson, Bilduppdraget

Oskar Dixelius läser på apotekarprogrammet. Han tillbringade fem månader vid Bonds University, Australien där han inom området vävnadsfarmakologi utredde om ringmuskelns inre slemhinnelager påverkade kontraktionen av just ringmuskeln.10 till 15 procent av befolkningen har problem med avföringsinkontinens. Målsättningen var att identifiera de signalmolekyler som minskar kontraktionen av ringmuskeln och finna potentiellt nya läkemedelsalternativ för att behandla avföringsinkontinens.

160120 Stena Stena resestipendiater 2015. Bild: Cicci Jonson, Bilduppdraget

Carolina Wilnerzon Thörn går apotekarprogrammet. Hon tillbringade fem månader vid Harvard Medical School, Boston, USA där hon, inom ämnet neurologi, studerade dopamin D4-receptorernas roll i den kognitiva dysfunktionen i schizofreni Detta med syfte att analysera hur de påverkar lågfrekventa hjärnvågor. . Kommunikationen mellan hjärndelar har brister. Förhoppningen är att finna ett läkemedel för att förbättrade de kognitiva symptomen vid schizofreni.

160120 Stena Stena resestipendiater 2015. Bild: Cicci Jonson, Bilduppdraget

Professor Agneta Holmäng tackade stiftelsen för möjligheten att genom stipendierna kunna skicka studenter utomlands, vilket skapar kontakter och ger andra erfarenheter. Flera studenter har fört bloggdagbok och följarna har varit över 1 600 personer. Ett fantastiskt gensvar.

Slutligen fick var och en av stipendiaterna komma fram till stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson för att få diplom och bli fotograferade. Allt ett minne för livet.

160120 Stena Stena resestipendiater 2015. Bild: Cicci Jonson, Bilduppdraget

Resestipendiater_JON8433

2015 års stipendiater från läkarprogrammet är: Amanda Fischer, Fredrik Möller Billig, Amanda Rödöö, Mårten Sjödell, Katarzyna Soja, Anja Sulaver, Karin Nilsson, Johan Karlsson, Shayma Radi, Nidi Matin, Victoria Lövljung, Eleonora Hamilton, Fernando Bodin och Emelie Marklund.

2015 års stipendiater från apotekarprogrammet är: Oskar Dixelius, Emma Dahlén, Lisa Johannesson, Karin Sandlund, Hanna Buchholz, Veronika Karlsson, Anna Vilhelmsson, Natalie Landén, Carolina Winerzon Thörn, Mikael Boberg, Emma Vinberg, Mitra Karimi och Jessica Ridell.

2015 års stipendiater från tandläkarprogrammet är: Kersti Fredriksson och Emelie Krook.

2015 års stipendiater från Handelshögskolan och Chalmers är: Fredrik Örneblad, Sofia Berg, Madeleine Englund, Theodoros Peristeris och Deni Redzepovic.

Följ masterstipendiaternas på deras reseblogg: https://resestipendium.wordpress.com/

”På denna blogg beskriver examensarbetande studenter på läkarprogrammet och apotekarprogrammet vid Sahlgrenska akademin sin vardag då de genomför sina ex-jobbsprojekt utomlands. Studenterna har finansierats via Stiftelsen STENAs resestipendium. Det är studenterna själva som bloggar. Göteborgs universitet ansvarar inte för innehåll i inlägg publicerade av de bloggande studenterna dvs användarna. Användarna ansvarar för informationen som publiceras. Inlägg eller kommentarer gjorda av användare är inte att betrakta som faktainformation från universitetet och förmedlar inte universitetets åsikter. Allt som skrivs på bloggen publiceras öppet på Internet.”

Fler nyheter