23 januari 2017

Mottagning för 2016 års masterstipendiater

Stenastiftelsens resestipendier till meriterade masterstudenter delades i år ut för femte gången. Traditionsenligt ägde ceremonin rum i Dicksonska palatset där stipendiaterna minglade runt tillsammans med representanter från stiftelsens styrelse, donationsråd och professorer från Göteborgs Universitet.

Stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson hälsade alla välkomna. Hon berättade kort om stiftelsens bakgrund och grundare och förhoppningen om att stipendiaterna tagit med sig ny kunskap och nya intryck tillbaka till Sverige. Hon avslutade med önska alla framgång i deras fortsatta studier.

Elever från högskolan för scen och musik underhöll medan gästerna vandrade uppför den långa trappan till högtidssalen där  vackert dukade bord väntade. En god lunch serverades och stiftelsens verkställande ledamot professor Carl-Eric Hagentoft presenterade de professorer som ingår i stiftelsens urvalsgrupp för masterstipendiater. Närvarande var Agneta Holmäng, Yvonne Leffler och Erland Hjelmqvist. Under 2016 har stiftelsen delat ut 44 stipendier på vardera 25 000 kronor.

Några av stipendiaterna hade blivit ombedda att kort berätta om sin forskning och sina erfarenheter från utlands vistelsen. Mikaela Lantz från läkarprogrammet hade varit i Sri Lanka och forskat på Colombo South Teaching Hospital. Hon hade valt att studera trafikolyckor med utgångspunkt från hur det ser ut på den plats där olyckorna inträffat; är hastigheterna höga eller låga? Mikaela hade intervjuat patienter på akutavdelningen, klassificerat skadorna-vilka var vanligast och vilka var allvarligast- och senare följt upp hur det gått för patienterna.

Josefin Larsson och Susanna Ekström, som studerar på tandläkarprogrammet, hade undersökt munhälsan hos förskolebarn i en av kåkstäderna utanför Kapstaden och samlat in data. Barn från sex förskolor deltog i studien och undersökningen av barnens tänder fick ske på en parkeringsplats. Någon klinik fanns inte att tillgå. En tidigare undersökning hade gjorts 2012 och utmynnat i förebyggande arbete, kostråd och munhygien för att motverka kariesutvecklingen. Efter Josefins och Susannas undersökning blir det möjligt att prioritera de insatser som har störst effekt.

Apotekarprogrammets representant Anna Karlsson hade arbetat i laboratoriet på Bond University i Gold Coast, Australien. Hon hade undersökt i vilken grad blodtrycket i lungor och njurar påverkas av substansen Rho-Kinasvägen. Organ från grisar hade dissekerats och använts i forskningen för att se om substansen fick blodcellsbitarna att dras ihop eller utvidgas.  Resultatet visade att Rho-Kinasvägen är bra som grund i läkemedel mot högt blodtryck.

Alexandra Säterberg studerar på programmet industriell ekonomi vid Chalmers. Hon och hennes kurskamrat Simon Wessberg hade undersökt hur sociala innovationer kan skapa förändring av sociala problem. Inom det området har Storbritannien kommit längst. Alexandra och Simon genomförde intervjuer med olika organisationer i London och deras motsvarighet i Sverige och gjorde sedan en jämförande analys. Syftet var att se vilka ekosystem som bäst stöttar sociala innovationer.

Karin Jamil, också hon från läkarprogrammet, hade varit i New York och forskat vid Colombia Medical Center. Äldre människor råkar ofta ut för fallolyckor, vilket kan få svåra konsekvenser och leda till höga sjukvårdskostnader En orsak kan vara att gången varierar, är ojämn. Frågan var om det fanns ett samband mellan gången och den autonoma regleringen av hjärtat. Resultatet visade sig vara negativt. Det gick inte att påvisa något samband.

Därefter ropades stipendiaterna upp och fick mottaga sitt diplom ur ordförandens hand. Allt avslutades med en ljudlig fanfar.

Professor Erland Hjelmqvist, som både ingår i stiftelsens donationsråd och i urvalsgruppen, höll avslutningstalet. ”Jag har läst era rapporter med glädje och tillförsikt och den mångfald av ställen som ni studerat på är stimulerande. Det är ett enkelt och priviligierat sätt att få en uppfattning om framtiden.” Han bad sedan alla att höja en skål för stiftelsens ordförande och tacka för den fantastiska insats som stiftelsen gör.

2016 års stipendiater från läkarprogrammet är: Mikaela Lantz, Amanda Westling, Elin Sandberg, Sofia Dahlgren, Sofia Henriksson,  Camilla Dicander, Siobhán Hellberg, Lisa Nilsson, Karin Jamil Ali, Daniel Björn, Anna Sarvimäki, Julia Ström, Anna Allén, Axel Friis-Liby, Tina Samoudi Asly, Robert Schytzer, Anna Dinh, Louvisa Dandebo, Ivan König, Sara Elgquist, Mahmoud Azzam, Olof Anger, Emma Haskovec, Helin Hasan, Alisa Mundzic.

2016 års stipendiater från apotekareprogrammet är: Maria Hammarlund, Mandren Ishaqo, Anna Karlsson, Mina Kerio,  Kim Nilsson Elmenmyr, Malin Scheller, Yodit Tecklay, Rosa Xie.

2016 års stipendiater från tandläkarprogrammet är: Josefine Larsson,  Susanna Ekström, Agnes Dahlström.

2016 års stipendiater från Handels är: Mathilda Lund, Frida Nilsson.

2016 års stipendiater från Chalmers/MEI är: Jonataan Roos, Erik Gidlund, Simom Wessberg, Alexandra Säterberg.

2016 års stipendiater från humanioraprogrammen är: Johanna Andersson, Martin Ricksand.

Fler nyheter