7 februari 2018

Möte med studenterna från Fudan University

”Fudan University, Shanghai”  

Hösten 2016 startade ett utbytesprogram mellan Göteborgs Universitet och Fudan University i Shanghai. Tre kinesiska studenter kommer till Göteborg och tre svenska studenter åker till Shanghai, som är Göteborgs kinesiska vänort. I Göteborg erbjuds de kinesiska studenterna kvalificerade kurser inom existerande samhällsvetenskapliga mastersprogram. Stenastiftelsen finansierar ett femårigt stipendieprogram, vilket ger möjlighet också för studenter från mindre bemedlade hem att kunna delta och ha praktiska studieförutsättningar som är i nivå med deras svenska studiekamraters.

Ran Gu, Alberto Amador och Ramina Amangaleyeva är årets utbytesstudenter och jag hade möjlighet att få en pratstund med två av dem när de var på besök hos Stenastiftelsen.

”Alberto Amador, Mexiko”

Alberto är från Mexico och valde att studera i Kina för det är både en utmaning och en stor möjlighet. Landet är en ekonomisk stormakt och det är värdefullt att lära sig hur kineserna gör affärer och jämföra med hur det går till i USA. Ramina från Kazakstan valde bort att studera i Ryssland för det skiljer sig inte nämnvärt från universiteten i Kazakstan och bestämde sig i stället för Kina.

”Ramina Amangaleyeva, Kazakstan”

På frågan om det finns någon skillnad på att studera i Sverige i jämförelse med Kina blev svaret ett samstämt ja. I Kina utgår lärarna oftast från böcker de själva skrivit och utvikningar från själv ämnet förekommer sällan. Svar på mer kontroversiella frågor är sällan raka även om de flesta lärarna har studerat utomlands. I Sverige undervisar lärarna i sina specialområden, vilket ger utrymme för fördjupade kunskaper. Allra svårast var att anpassa sig till det svenska sättet att analysera, att kritisera även kända auktoriteter och seminarierna med öppna diskussioner. I Kina samlas alla tentor till terminens sista vecka medan de i Sverige är spridda över terminen.

”från vänster studierektor Urban Strandberg, Alberto Amador, Ramina Amangaleyeva, utbildningshandläggare Karin Andersson”

Läs gärna mer här

Fler nyheter