8 oktober 2021

Mot en annan värld

Stenastiftelsen firar i år 25-årsjubileum och för att uppmärksamma detta står stiftelsen bland mycket annat bakom fyra utställningar på Göteborgs konstmuseum. Under våren presenterades en utställning med 2020 års kulturstipendiater – Hanna Järlehed, Carl Hammoud och Martin Solymar. I somras visades den mycket uppskattade och välbesökta utställningen Brännpunkt Europa – Nysakligheter 1919–1939. I slutet av oktober öppnar retrospektivet Mot en annan värld. 25 år av svensks samtidskonst – Sten A Olssons Kulturstipendium, en dynamisk och mångbottnad period av svensk konsthistoria och i december blir det en utställning med 2021 års kulturstipendiat.

Utställningen Mot en annan värld, kurerad av Magnus af Petersens, visas i tre avdelningar där vart och ett av rummen är tänkt att samla verk, som kan anses spegla olika förhållningssätt till konsten med visuella eller tematiska släktskap. Presentationen består av både äldre och nyproducerade verk där ett stort antal medier och konstnärliga uttryck samsas sida vid sida. Måleri, skulptur, textil, rörlig bild, fotografi och platsspecifika installationer skapar en komplex helhet, där både den konsthistoriska överblicken och det enskilda konstnärskapets utveckling uppmärksammas.

Konsten i sin samtid
I det översta etaget lyfts konsten fram som en kritisk spegel av sin samtid. Det är konst som intresserar sig för vår tids stora sociala och politiska frågor; men också det personliga och vardagliga. Här möter vi konstnärer som använder konsten till berättande, ofta för att synliggöra och för att lyfta fram röster och erfarenheter som inte hörts, eller som tidigare osynliggjorts.

Axel Karlsson Rixon
Axel Karlsson Rixon har arbetat med ett flertal fotografiska serier som utgår från porträttet – med referenser till såväl konstnärliga traditioner som dokumentär och reportage. Nakenakt är en relativt ny serie som både refererar till, och tar spjärn emot, en klassisk konsthistorisk genre. Modellen och konstnären som här är en och samma person, står stadigt och möter kamerans och betraktarens blick medan dansaren Mar Fjell klänger sig fast vid konstnärens kropp. Med lika delar intimitet, allvar och lekfullhet ser vi hur två kroppar möts i en koreografi och balansakt där kropparna ömsom balanserar, bär upp och klänger sig fast, sammanflätade och i ständig förändring.

Henrik Håkansson
Henrik Håkansson konst rör sig i gränslandet mellan kultur och natur. Hans arbeten har ofta karaktären av vetenskapliga experiment eller observationer, och visar nya perspektiv på den biologiska mångfaldens komplexitet. Den tekniska utrustningen som används för observation, dokumentation och utställning såsom övervakningskameror, projektorer et c blir ofta en del av verket och visar hur människans bristfälliga perception kan förstärkas, samtidigt som den också ifrågasätter begrepp som objektivitet och sanning kopplade till vår bild av naturens tillstånd.

Skapande processer, materialens liv, lager av tid, spår
Den konstnärliga processen har i vissa avseenden kommit att få en framträdande roll inom samtidskonsten och på det mittersta etaget betonas konstnärens utforskande av sina uttrycksmedel. Här ses konstnärliga processer som spår och lager av tid och i olika material. Oavsett om fokus ligger på skapande processen eller på färg och form, delar dessa konstnärskap en gemensam övertygelse om att tradition och nyskapande inte behöver vara varandras motsatser, utan snarare kan kombineras med varandra för att erbjuda nya perspektiv.

Hilda Hellström
Hilda Hellström arbetar med skulptur och reliefer och intresseras sig särskilt för gjutprocesser och olika materials transformationer, men också deras metaforiska betydelser, hur deras historia laddar dem med betydelse. I gjutprocessen kan olika lager blandas och bilda skikt och mönster som konstnären inte har full kontroll över. Detta motsatsförhållande, mellan kontroll och slump, utgör kärnan i hennes arbete.

Andreas Eriksson
Andreas Erikssons arbetar med en rad olika konstnärliga uttryck och ofta med naturen som utgångspunkt. I utställningen visas en av hans monumentala vävnader i oblekt lin, Lidköping, som skapats i nära samarbete med konstvävare. Eriksson har under flera år samlat på sig oblekt och handspunnet lingarn från hela Sverige. Linets färgskiftningar och struktur skapar tillsammans med de olika vävteknikerna ett slags monokromt, textilt måleri med både yta och djup.

Konstnären som skapare av nya världar – nedre etaget
Samtidigt som det finns konstnärer som vill använda konsten för att få oss att se världen, så kan konsten också vara en plats för att bygga nya världar. Det behöver inte ses som en verklighetsflykt; såväl det utopiska som det dystopiska är också politiskt. Konsten är ett fält där man kan experimentera och spekulera. Konsten kan också synliggöra det osynliga; det inre; drömmar och mardrömmar, fantasier och parallella världar.

Jens Fänge
I Jens Fänges måleri tycks drömmar och minnen samsas – vissa figurer och motiv återkommer med små variationer i flera målningar, så som minne och drömmar ofta gör. Hans berättande bildvärld tycks vara full av ledtrådar och överlappningar. I presentationen på Göteborgs konstmuseum har hans måleri tagit sig ut i rummet. Väggen har blivit en kuliss där målningar, collage och objekt sömlöst går in och ut ur varandra. Dessa förskjutningar förstärker Fänges lätt surrealistiska bildvärld med trompe lóeil effekter och tyngdlagen tycks vara upphävd.

Jonas Dahlberg
I utställningen presenteras ett av Dahlbergs videoverk Untitled (Horizontal sliding), en svartvit film som visar en obruten kameraåkning genom en arkitektur som aldrig tycks ta slut. Filmen spelades in i en panoptisk arkitektonisk modell där kameran roterar i mitten av modellen och fortsätter i en sömlös loop som ger det hela en närmast overklig, spöklik karaktär. Jonas Dahlberg förenar konst och arkitektur i sin konstnärliga praktik. Han har i sitt konstnärskap återkommit till byggda miljöer; interiörer, fasader, offentliga rum och städer. Hans vinnande förslag till ett minnesmärke för de som mördades i terroristattacken på Utöya har väckt stor uppmärksamhet, trots att det inte kom att realiseras.

Fler nyheter