13 december 2018

Utdelning av kulturstipendier 2018