9 december 2015

Utdelning av kulturstipendier 2015