12 februari 2024

Lyckad satsning på SII-Lab

Med Stenastiftelsens donation till Chalmers som bas har visionen om en ledande svensk och internationell forsknings- och innovationsmiljö realiserats. Stena Industry Innovation Lab invigdes 2018 och har därefter utvecklats till ett innovationslabb av världsklass placerat på Chalmers Campus Lindholmen.

Där utbildas framtidens ingenjörer och såväl små som stora företag får möjlighet att pröva nya idéer och teknik tillsammans med forskare i praktiska testbäddar.

När Johan Stahre, professor och ansvarig för Stena Industry Innovation Lab, nu lämnar slutrapporten som sträcker sig från 2017 till 2023 konstaterar han att:

Vi har byggt Sveriges troligen mest avancerade och välbesökta lab inom produktionsområdet. Vi har utbildat ingenjörer, tekniska doktorer och dagisbarn. Stiftelseprojektet är nu avslutat, men SII-Lab lever vidare och förväntas bli en viktig del av Chalmers nya profil för Nod Lindholmen.

Från invigningen 2018: Åsa Fast-Berglund (COO SII-Lab, Chalmers), Madeleine Olsson (VD Stenastiftelsen), Stefan Bengtsson (Rektor Chalmers), Johan Stahre (Professor, Chalmers), Mikael Damberg (närings- och innovationsminister) och Doris Schroecker (EU-kommissionen)

Johan Stahre kommenterar utvecklingen: ”Det var mycket framsynt av Stenastiftelsen och Chalmers tekniska högskola att 2017 gemensamt skapa Stena Industry Innovation Lab genom en treårig donation om totalt 21 miljoner kronor från stiftelsen, kombinerat med en kraftfull, långsiktig insats från Chalmers, säger Johan Stahre, ansvarig för Stena Industry Innovation Lab.

Sedan invigningen i maj 2018 har hundratals företag, organisationer, studenter och forskare samt politiker och beslutsfattare besökt och bidragit till SII-Lab vid cirka 200 planerade besök och event. Besökarna har kommit från Sverige, Europa och resten av världen. SII-Lab bidrog till att en nod av det stora europeiska programmet EIT Manufacturing placerades i Sverige och Göteborg. SII-Lab har blivit ett begrepp med fokus på excellent forskning, innovation, utbildning och demonstration för en konkurrenskraftig, hållbar och digitaliserad industri. Resultaten är en mångdubbling av donationen i ett 40-tal extern-finansierade projekt, över 120 vetenskapliga publikationer, tre doktorsavhandlingar och många examensarbeten.”

”Jag är glad att vi har kunnat bidra och nöjd med att konstatera att verksamheten redan haft stor betydelse både för forskningen och för att driva på utvecklingen inom produktionsindustrin. Dessutom kan man här konkret visa ungdomar att den moderna industrin är en spännande arbetsplats”, säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande för Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Hela rapporten om SII-Labs kan du läsa här

Fler nyheter