Lov- och simskolan

Fakta

Barns förmåga att läsa och förstå vad man läser är en förutsättning för att klara av skolarbetet. Särskilt för de som växer upp i särskilt utsatta områden, och ofta har föräldrar som talar ett annat språk, är skolan den enda plats där de möter svenska språket. Idén om lovskola för Hammarkullsskolans lågstadieelever kom från Linnea Lindquist, rektor på skolan, som ville göra en insats för att öka läskunnigheten hos eleverna.

Pressmeddelande

Läs pressmeddelande från 2022-07-26
Läs pressmeddelande från 2021-07-16

Foton

Länkar

Utdrag ur Årsboken 2022
Sommarskola i Hammarkullen

Stenastiftelsens bidrag

Artiklar