Lov- och simskolan

Fakta

Donation: 353 000 kronor och 3 500 000 kronor
År: 2021 och 2022

Barns förmåga att läsa och förstå vad man läser är en förutsättning för att klara av skolarbetet. Särskilt för de som växer upp i särskilt utsatta områden, och ofta har föräldrar som talar ett annat språk, är skolan den enda plats där de möter svenska språket. Idén om lovskola för Hammarkullsskolans lågstadieelever kom från Linnea Lindquist, rektor på skolan, som ville göra en insats för att öka läskunnigheten hos eleverna.

Pressmeddelande

Läs pressmeddelande från 2022-07-26
Läs pressmeddelande från 2021-07-16

Foton

Länkar

Utdrag ur Årsboken 2022
Sommarskola i Hammarkullen

Stenastiftelsens bidrag

Artiklar

  • Diplomutdelning vid lov- och simskolan

    Under sommaren 2022 har Stenastiftelsen finansierat lov- och simskola för 150 barn i lågstadieåldern från nordöstra Göteborg. Måndagen den 22 augusti ägde den högtidliga examensceremonin rum.

    Läs vidare
  • Lov- och simskola i nordöstra Göteborg

    För att förbättra läsförmågan och elevernas kunskap i svenska utökas, med stöd av Stenastiftelsen, lovskolan under sex sommarveckor för elever i nordöstra Göteborg i årskurs F-3. I år genomförs detta i inte mindre än 17 skolor.

    Läs vidare