24 oktober 2019

Landshövding Anders Danielsson besökte Ågrenska

”Ett hus som andas framtid”. Det sa H M Drottning Silvia när hon för tre år sedan invigde Stenhuset på Ågrenska, kompetenscentret för sällsynta diagnoser på Lilla Amundön söder om Göteborg. Häromdagen var det landshövding Anders Danielssons tur att besöka Stenhusets framtidsrum och prova på de virtuella program, som fler än 1 200 barn testat sedan invigningen av huset.

Även om Ågrenska har en spännande framtid så låt oss först backa bandet till 1914. Då köpte grosshandlare Axel Ågren och hans hustru Louise Lilla Amundön för att bygga ett konvalescenthem. Makarna Ågren ville att sjuka barn skulle få frisk luft och salta bad på den vackra Lilla Amundön, eftersom det var dåtidens främsta medicin vid långvariga sjukdomar.

 De gamla byggnaderna är kvar än idag. Men för tre år sedan byggdes alltså Stenhuset, som är ett modernt hus för alla sinnen. Här får Ågrenskas gäster ett modernt boende, men det ska också vara en växtplats för ny kunskap och en plattform för framtidens forskning till nytta för personer med funktionsnedsättningar. Idag fick landshövding Anders Danielsson en rundvandring på Lilla Amundön tillsammans med Ågrenskas styrelseordföranden Anders Olauson och vd Robert Hejdenberg, samt Stenastiftelsens ordföranden Madeleine Olsson Eriksson. År 2016 donerade Stenastiftelsen 
54 miljoner kronor till Ågrenska Stiftelsen för planering, design och uppförande av Stenhuset.

– Utan dessa fantastiska donationer hade inte Ågrenska varit vad det är idag. Nu kan vi erbjuda ett modernt boende för barn med sällsynta diagnoser och funktionsnedsättningar och deras familjer. Här finns pedagogiska utrymmen, träningskök och sinnesrum. I Framtidens rum kan barnen agera i simulerade världar genom virtual reality, och göra saker som tidigare varit svåra eller omöjliga vid funktionsnedsättning, säger Robert Hejdenberg, Ågrenskas vd.

I Framtidens rum förflyttas man snabbt in i framtiden och den virtuella världen. Landshövdingen var allt annat än bortkommen utan agerade tryggt och säkert när den tekniska utrustningen kom på plats.

– Vi är stolta och tacksamma att kunna bidra till fortsatt utveckling av det unika och framgångsrika arbete som äger rum på Ågrenska. Genom min yrkesbakgrund som läkare har jag insikt i och ett naturligt engagemang för den här typen av frågor. Jag har personligen stor erfarenhet av nära kontakt med svårt sjuka och vet att vi alla, såväl anhöriga som vårdpersonal, har mycket att lära av de situationer som dessa personer och deras familjer befinner sig i. Kunskapen om och erfarenheterna från individer med en sällsynt diagnos behöver vidareutvecklas och det behövs mer forskning, säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande för Stenastiftelsen.

Ågrenska har etablerat flera forsknings- och utvecklingsinitiativ i nära samarbete med bland andra Psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet, Chalmers, KTH, Karolinska, Begripsam och Folktandvården VGR Mun-H-Center.

– Stenhuset har lagt grunden för ett nytt avstamp in i framtiden. Sällsynta diagnoser är oftast komplexa och allvarliga, och medför stora utmaningar genom hela livet. Både för personen och för de närstående. Ågrenska är redo att göra mer för fler i samhället. Ett kunskapslyft med hjälp av nya digitala verktyg för att alla med sällsynta diagnoser och funktionsnedsättningar ska få ett gott och optimalt liv, avslutar Robert Hejdenberg, Ågrenskas vd.

Foto: Magnus Gotander
Text: Birgitta Plyhm