Kören Vassego-Å-Sitt

Fakta

Vassego-Å-Sitt-kören särskiljer sig från andra körer genom att de sjunger sittandes. Med anslag från Stenastiftelsen kan kören utvecklas, bli mer känd och därmed också öka sin förmåga att skapa avtryck i samhällsdebatten.

Foton

Artiklar

  • Kören Vassego-Å-Sitt stärker sin röst

    Vassego-Å-Sitt-körens framträdande i Bältesspännarparken var en del av Göteborgs 400-årsfirande. Kören särskiljer sig från andra körer genom att de sjunger sittandes. Med anslag från Stenastiftelsen kan kören utvecklas, bli mer känd och därmed också öka sin förmåga att skapa avtryck i samhällsdebatten.
    Läs vidare