14 juli 2023

Kören Vassego-Å-Sitt stärker sin röst

Vassego-Å-Sitt-körens framträdande i Bältesspännarparken var en del av Göteborgs 400-årsfirande. Kören särskiljer sig från andra körer genom att de sjunger sittandes. Med anslag från Stenastiftelsen kan kören utvecklas, bli mer känd och därmed också öka sin förmåga att skapa avtryck i samhällsdebatten.

Bland Vassego-Å-Sitt-körens medlemmarna finns både personer som sitter i rullstol och andra som är gående och stående, men alla sjunger sittande. Det finansiella stödet från Stenastiftelsen går till ett treårigt projekt som initialt inkluderar värvande av fler medlemmar, genomförande av uppträdanden som ska ge scenvana och produktion av egna sånger. Projektet avslutas med en större publik föreställning.

Kören Vassego-Å-Sitt är en aktivitet inom Göteborgssektionen av den ideella föreningen Personskadeförbundet RTP (Rehabilitering, Tillgänglighet, Påverkan).

Läs mer

Fler nyheter