THRIFT STORE STORY I, 2001-2011

Akvarell på papper 29,7 x 21 cm.

ULF KIHLANDER, f. 1956

THRIFT STORE STORY I, 2001-2011

Sex blad i växlande tekniker monterade i separata ramar

Inköpta 2011. Stipendiat 2002.