Speglande cirkel, 2011

PÅL SVENSSON, f. 1950

SPEGLANDE CIRKEL, 2011

Diabas 72,5 x 69 x 18,5 cm.

Inköpt 2011. Stipendiat 1999.