SKYMD UTSIKT, 2007

CHRISTINA SKÅRUD, f. 1973

SKYMD UTSIKT, 2007

Olja på duk 90 x 139 cm.

Inköpt 2008. Stipendiat 2003.