Räv, 1993

Per Agélii, f 1965

Räv, 1993

Röd Bohusgranit från Hallinden h: 130 cm.

Inköpt 2014. Stipendiat 2012.