BIRD

NATHALIE DJURBERG, f 1978

BIRD 2011, numrerad 12/18.

Objekt, blandteknik, höjd 62 cm.

Inköpt 2015. Stipendiat 2013.