13 mars 2015

Konst och teknik under vetenskapsfestivalen

Chalmers kommer under fem år att driva ett projekt med syfte att gynna Göteborgs stad både teknisk och konstnärligt. Målet är även att marknadsföra Göteborg som en kreativ stad och skapa unika möten mellan olika aktörer i samhället. Ett antal fysikstudenter samt personal vid Chalmers kommer under tio veckor att skapa interaktiva objekt i samarbete med konstnärer som Pål Svensson, Roselin van Dear och Olaufer Eliasson. Avsikten är att konstnärerna skall handleda både på plats och via internet.

Under vetenskapsfestivalen visas objekten i Bältesspännarparken. Processen kommer att genomlysas och diskuteras vid workshops under utvecklingsperioden men också under själva festivalen. Det skall vara möjligt att både följa och kommentera arbetet via internet. Samverkan akademi och professionella, internationellt erkända konstnärer/kreatörer i regi av ett team från Chalmers med särskilda kompetenser och nätverk inom relevanta verksamhetsområden är en form som – åtminstone ur svensk synvinkel – kan betraktas som nyskapande. Det gränsöverskridande anslaget (konst/teknik) öppnar för en alternativ metodutveckling som kan ha en positiv inverkan pedagogiskt på både tekniska och konstnärliga innovationsprocesser.

I projektet utgör ny teknik det enda arbetsmaterialet, särskilt rörelsekänslig mjukvara som utvecklats till interaktiva 3D ljusinstallationer. Det går att skapa digitala objekt där besökaren kommer att befinna sig i en interaktiv värld där allt går att påverka, samtidigt som den världen förblir illusioner. Innehållet utgörs alltså av tekniken, men på många sätt i lika hög grad av publikens fantasi. Ett verk får bara liv i betraktarens ögon, det är en gammal sanning och i detta fall i än högre grad då objekten som visas under festivalen inte existerar utan publik.

motion

IMG_0406

”Motion” – En interaktiv ljusupplevelse i färg skapad av studenter och personal på Chalmers. Den kommer att projiceras på Stora Teaterns fasad.

 

image001

Se hur vatten skapar en fast vägg. En magisk port.

 

Rabbit 3 PlacementRabbit 1 placement

En uppblåsbar skulptur, 5 meter hög och 9 meter bred kommer att visas i Bältespännarparken.

 

PRG_20150610153242IMG_0451

En riktig regnbåge inspirerad av Olafur Eliasson kommer att synas på kanalen och på Stora Teaterns tak.

3d

En 3D ljusskulptur skapad av Roselin van Dear kommer att visas i Bältesspännarparken.

Fler nyheter