3 augusti 2014

Internationellt musikläger för barn och unga i Göteborg

El Sistema-rörelsen med sina rötter i Venezuela sprider sig över världen. El Sistema är undervisning där musik används som verktyg för social och mänsklig utveckling. Förebildning är en bärande del av lärandet och konstnärlig kvalitet det gemensamma målet.  I Göteborg startade El Sistema 2009 i Hammarkullen med Gustavo Dudamel som initiativtagare och finns nu etablerat över hela staden.

I somras anordnades ett musikläger med 600 deltagare från Norden. Avsikten är att lägren över tid skall bli mer internationella och öka i storlek. År 2021, då Göteborg firar 400 årsjubileum, är målet att samla 30 000 barn och ungdomar för att sjunga och spela tillsammans. Gustavo Dudamel har tackat ja till att bli konstnärlig rådgivare och kommer att vara med som dirigent under 2015 då Göteborgs Symfoniker, El Sistema och körer medverkar vid Volvo Ocean Race öppning.

I Göteborg, under sin tid som chefsdirigent, tog Dudamel till sig den nordiska repertoaren och den nordiska klangen och förnyade den. Inom arbetet med musiklägren är avsikten att kombinera Dudamels nytänkande med erfarenhet och tradition och ge barn och ungdomar möjlighet till en tidig introduktion till vårt klassiska nordiska musikarv. Ett antal verk behöver därför omarbetas så att det också finns enklare stämmor som kan fungera ihop med helheten. Verken skall spelas in stämvis med hel orkester och med dirigent på en digital lärplattform, som kan användas för instudering och övning inför lägret.För att utveckla den konstnärliga ledningen och ta fram en repertoar som är anpassad för olika nivåer har stiftelsen anslagit 333 000 kronor per år för perioden 2015, 2016 och 2017.

Fler nyheter