Integritetspolicy

Cookies

Stenastiftelsen.se använder så kallade cookies, för att underlätta enskilda användares aktiviteter. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker webbplatsen. Det används till att bestyrka inloggning, komma ihåg personliga val av inställningar på webbplatsen, för att underlätta tillgängligheten av tjänster för användaren samt vid återbesök till hemsidan. Vi använder även cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för vår interna statistik. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares (Internet Explorer, Mozilla m fl) säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på hemsidan kan begränsas.

Personuppgifter

Vi vill att du ska känna dig trygg när dina personuppgifter behandlas av Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur och vi behandlar den information som du lämnar till oss på ett ansvarsfullt sätt. Vi värnar om din integritet och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Detta gäller även GDPR.

Det är endast ett fåtal personer med särskild behörighet som har tillgång till informationen.
Personuppgifter som du lämnar till vår webbplats, till exempel ditt namn och din e-postadress, kan användas på följande sätt:

  • När du kontaktar oss via ett formulär.
  • När du besöker webbplatsen registreras ditt besök. Sådan information används bland annat för att ge oss statistik om antalet besökare och vilka delar av webbplatsen som besöks. Se ovan under stycket Cookies.

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Stenastiftelsen.se ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter eller innehållet på sådana webbplatser.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka. Du har även rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen.

Om vi använder dina uppgifter med stöd av samtycke har du rätt att ångra dig och återkalla ditt samtycke.

Även i vissa andra fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Vid inkommen begäran prövas detta mot gällande lagstiftning. Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi dock inte rätt att radera.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Rätt att lämna in klagomål

Om du inte är nöjd med hur vi har behandlat dina personuppgifter har du även rätt att lämna in ett klagomål till den tillsynsmyndighet där du bor eller arbetar eller där du anser att ett brott mot GDPR har begåtts. I Sverige är detta Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifterna till Integritetsskyddsmyndigheten:
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
imy@imy.se

Kontakt

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill utnyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att mejla info@stenastiftelsen.se