Högskolan för Scen och Musik

Fakta

David Dencik, Isabelle van Keulen och Ross Daly är de tre gästföreläsarna i artist-in-residenceprogrammet vid Högskolan för scen och musik (HSM) som med stöd av Stenastiftelsen har besökt Göteborg och genomfört workshops, masterklasser, konserter och scenframträdanden tillsammans med studenter.

Foton

Länkar

Högskolan för Scen och Musik – Artist in Residence

Stenastiftelsens bidrag

Artiklar

 • Isabelle van Keulen

  Isabelle van Keulen föddes 1966 i Midjrech , Nederländerna. Hon började spela violin redan vid sex års ålder och gav…

  Läs vidare
 • Högskolan för Scen och Musik – Artist in Residence

  David Dencik och Ross Daly kommer att knytas till Högskolan för Scen och Musik under 2018-2020. Genom sin kompetens, erfarenhet och höga konstnärliga nivå inom film och teater, klassisk musik och världsmusik kommer de att väsentligt bidra till både kandidat- och mastersstudenternas utveckling och utbildning.
  År: 2018
  Donation: 1 567 350 kr

  Läs vidare
 • Stipendier till studenter vid Högskolan för Scen och Musik

  Studenter som kommer från länder utanför EU måste betala en studieavgift, i dagsläget är det 347 200 kronor för 2 års heltidsstudier på mastersnivå. Stenastiftelsen har under flera år finansierat stipendier till utomeuropeiska” studenter på programmet Master in Orchestra Performance vid Högskolan för scen och musik (HSM). För de kommande tre åren finansierar Stenastiftelsen två stipendier årligen omfattande studieavgiften 347 200 kronor. Sammantaget sex stipendier under perioden 2017–2019.

  År: 2017
  Donation: 2 083 200 kr

  Läs vidare
 • Chefsdirigent Henrik Schaefer ny gästprofessor vid Högskolan för scen och musik

  Henrik Schaefer är sedan 2013 chefsdirigent för Göteborgsoperan och han har i den rollen satt djupa spår i den musikdramatiska verksamheten i Göteborg. Med honom som gästprofessor vid Högskolan för Scen och Musik garanteras en fortsatt, internationellt hållbar verksamhet inom högskolans unika utbildning för blivande orkestermusiker. Inom ramen för sin 3-åriga gästprofessur kommer Schaefer att kunna inspirera studenterna till nytänkande och experimentlusta kring repertoar, konsertformer och nya publikgrupper. Som adjungerad professor i orkesterspel stärks också banden avsevärt mellan orkestermasterutbildningen, operautbildningen och Göteborgsoperan. Det ger högskolan möjlighet att utveckla samarbetsprojekt mellan dessa tre parter.
  År: 2015
  Donation: 1 050 000 kr

  Läs vidare