Högskolan för Scen och Musik

Fakta

David Dencik, Isabelle van Keulen och Ross Daly är de tre gästföreläsarna i artist-in-residenceprogrammet vid Högskolan för scen och musik (HSM) som med stöd av Stenastiftelsen har besökt Göteborg och genomfört workshops, masterklasser, konserter och scenframträdanden tillsammans med studenter.

Foton

Länkar

Högskolan för Scen och Musik – Artist in Residence

Stenastiftelsens bidrag

Artiklar