2 april 2019

Historien om Stenhuset

Idén om Stenhuset formulerades som en viktig resurs för Ågrenska i arbetet för bättre liv för personer med funktionsnedsättningar. I en tid där allt fler lever med svåra funktionsnedsättningar och komplexa behov är det avgörande att insatser görs för att bemöta och stärka personerna själva, och samtidigt se till att dessa grupper företräds i kunskapsutvecklingen och i den tekniska utvecklingen.

Med en modern, inspirerande, tillgänglighetsanpassad byggnad skulle vi kunna ta emot fler familjer, barn och ungdomar i våra olika program och vistelser i en miljö som fungerar för dem. Stenhuset skulle också bli en resurs som stärker våra möjligheter att arbeta som nationellt kompetenscentrum för våra målgruppers räkning. Med lokaler och miljö anpassad för observationer, forskning och kunskapsutveckling, skulle vi i större utsträckning kunna verka för att utveckla ny kunskap och möta behoven hos personer med funktionsnedsättningar på samhällsnivå.

Planeringen av Stenhuset var minutiös. Med ett holistiskt perspektiv togs särskild omsorg till detaljer, eftersom alla de små detaljerna gör den stora skillnaden för personer med sällsynta, omfattande och komplexa tillstånd. Ågrenskas långa erfarenhet och djupa kompetens kompletterat med studiebesök och konsulterande expertis ledde fram till en väl genomarbetad plan för Stenhusets utformning och projekteringen.

I maj 2014 togs första spadtaget av Madeleine Olsson Eriksson Ordförande i Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur, i högtidlig närvaro av H.M. Drottningen, Socialminister Göran Hägglund och flera hundra gäster. Projekteringen genomfördes och Stenhuset växte fram under 2015 – 2016.
Stenhuset uppfördes inom budgeten och stod klart enligt tidsplan i juni 2016 lagom till invigningen och Ågrenskas sommarverksamhet.

Stenhuset innefattar 17 boenderum med totalt 58 bäddar, fördelat över entréplan och andra våningen. Utöver boenderum finns också en rad andra funktioner:

 • Forskarrummet, som möjliggör för forskning, både långvarigt och på projektbasis, i direkt anslutning till verksamheterna
 • Sinnenas rum, ett flexibelt upplevelserum särskilt framtaget för att på olika sätt stimulera med ljus, ljud och taktila upplevelser
 • Två klassrum för pedagogiskt arbete med barnen och ungdomarna som besöker oss under familjevistelserna
 • Pedagogiskt rum för de mindre barnen
 • Träningskök
 • Två vardagsrum för umgänge, varav ett med öppen spis
 • Ett samlingsrum för särskilda måltider eller gemensamma aktiviteter
 • Inglasad vinterträdgård för lugn och ro
 • Förråd, städförråd

Dessutom försågs Stenhuset med en källarvåning som innefattar:

 • Framtidens rum, ett särskilt anpassat utrymme för en teknikstudio i framkant
 • Aktivitetsrum
 • Tvättrum
 • Serviceutrymmen

Stenhusets inredning skänktes av Föreningen Solstickan i Västra Götalands län. Inredningen är noggrant utvald för att vara tillgänglig, funktionell och hemtrevlig – med slitstarka, allergisäkra, vackra material och hög grad av anpassning.

Stenhuset blivit en central resurs för Ågrenskas verksamhet. Vi kan ta emot fler familjer i husets lugna, inspirerande och anpassade rum.  Byggnaden är uppförd med tillgänglighet i åtanke i varje avseende och det gör enorm skillnad. Permobiler och rullstolar kommer fram obehindrat, ljudmiljön är lugn och dämpad, de moderna boenderummen och badrummen undanröjer hinder så att våra gäster kan fokusera på vistelsen fullt ut. Våra gäster och deltagare har själva uttryckt att de ”inte känner sig besvärliga med sina behov” när de är hos oss. Detta är ett nyckelvärde för oss och i det är Stenhuset en viktig del.

Boenderummen är rymliga och tillgängliga, med egna badrum och med dispositioner som fungerar för olika familjekonstellationer.

I de pedagogiska rummen samlar våra specialpedagoger barn-, ungdoms-, och syskongrupper under familjevistelserna. Utöver skolarbete hålls övningar och samtal där barnen och syskonen får utbyta sina upplevelser, ibland tillsammans med medicinsk expertis som kan svara på frågor, eller vuxna personer med funktionsnedsättningar som berättar om sina erfarenheter. Här genomför vi också merparten av våra pedagogiska observationer som sammanställs systematiskt.

Forskarrummet har huserat regelbundna möten med Ågrenskas vetenskapliga råd under ordförandeskap av professor emeritus Erland Hjelmquist. Med koppling till bland annat den pedagogiska verksamheten och Framtidens Rum arbetar rådet för forskning och samarbetsprojekt. Som exempel har samarbeten inletts med Chalmers, Psykologiska Institutionen Göteborg, KTH och en rad privata aktörer i teknikbranschen.

Framtidens Rum är en helt unik teknikstudio i Stenhusets källare, där barn och ungdomar som kommer till Ågrenska kan göra spännande aktiviteter med tillgång till den senaste tekniken. Studion möjliggjordes tack vare en generös donation av Fil. Dr. H.C. Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

I studion finns två virtual reality-stationer som låter användaren förflyttas till digitala världar. Genom storbildsskärmar och ljudanläggningar kan alla runt om följa med och delta i upplevelserna. På stationerna finns en mängd olika program så att alla barn hittar något som passar just dem och deras förutsättningar: allt ifrån att försättas i avslappnande miljöer, till att uppleva sagor från händelsernas mitt, till att göra utmanande motoriska övningar, skapa musik och konst, eller ta sig an spännande äventyr tillsammans med kompisarna.

I Framtidens Rum finns också en station med ögonstyrning, virtuell modellering med 3D-skrivare och kreativa touchskärmsaktiviteter. Med hjälp av 3D-skrivaren kan barnen printa modeller som de designat själva, antingen i ett modelleringsprogram i virtual reality, eller med vanliga modelleringsprogram på datorn. På den tåliga touchskärmen kan man måla och skapa med händer och fingrar, medan ögonspårningstekniken möjliggör att styra aktiviteter enbart med pupillernas rörelser.

Hittills har fler än 900 barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar gjort aktiviteter i Framtidens Rum, varav många kommer tillbaka regelbundet.

Utifrån Framtidens Rum och med stöd av Ågrenskas vetenskapliga råd som utgår från Stenhusets forskarrum, har Ågrenska inlett samarbeten med universitet och teknikföretag och utvecklar nu med stöd av våra barn och ungdomar nya aktiviteter och produkter kring virtual reality, ögonstyrning och närliggande teknik. Framtidens Rum är en ovärderlig resurs för Ågrenska som kontinuerligt uppdateras och utvecklas för att fortsätta vara en efterlängtad höjdpunkt för barn och vuxna på våra vistelser och en plats för banbrytande innovation och forskning.

Tack vare Stenhuset kan vi nu ta emot fler familjer och barn, erbjuda lugna, anpassade rum. Vi kan inspirera och arbeta för att initiera utvecklingsarbete och ny forskning. Detta och mer har Stenhuset öppnat upp för oss och det hade inte varit möjligt utan Stenastiftelsens generösa bidrag och klarsyn. Vi är glada och stolta att meddela att Stenhuset blivit allt det vi drömde om!

Fler nyheter