27 oktober 2017

Hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin 2017

Stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson firades tillsammans med de två övriga hedersdoktorerna i medicin av Sahlgrenska Akademin redan dagen innan den högtidliga doktorspromotionen. Tf. dekan Eric Hanse hälsade gästerna välkomna och fortsatte sedan med att berömma hedersdoktorerna för deras viktiga och stora insatser för akademin och underströk att de gjort sig mycket väl förtjänta av sina hederstitlar.

Professor Agneta Holmäng berättade att många förslag lämnats in under våren men att utse Madeleine Olsson Eriksson till medicine hedersdoktor var inget svårt val för Sahlgrenska Akademins styrelse. Madeleine är en person med en stark vilja att stödja framåtsträvande, kreativa människor att uppfylla sina mål, fortsatte hon. Som ordförande för Stenastiftelsen har Madeleine engagerat sig för många nya satsningar inom Sahlgrenska Akademins verksamhetsområde bland andra det nya kunskapscentret för ryggmärgsskadade och resestipendieprogrammet för mastersstudenter.

Därefter kom turen till Madeleine Olsson Eriksson och hon berättade om sitt göteborgska ursprung och sin yrkeskarriär som gynekolog. Idag upptar ordförandeskapet i stiftelsen det mesta av hennes tid och hon gav en intressant inblick i många av de sinsemellan väldigt olika projekt som stiftelsen valt att stödja.

Att kunna tända en gnista och se hur den förvaltas och brinner vidare, att kunna göra skillnad är det som styr stiftelsens verksamhet underströk hon och avslutade med att citera Emily Dickinson: Hjärnan har långt större vidd än hela himlens sfär, och när du jämför dem kan lätt du också rymmas där.

Fler nyheter