29 juni 2012

Hälften män – hälften kvinnor

 

Foto: överst – Annica Karlsson Rixon stipendiat 2006
nederst – Jörgen Svensson stipendiat 2009

Sedan Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur bildades 1996 har 85 kulturstipendier delats ut – 42 har gått till kvinnliga konstnärer och 43 till manliga. Jämnare kan det inte bli!
Det går inte att söka Stenas kulturstipendium, som det i dagligt tal kallas, utan stipendiaterna väljs ut av stiftelsen, som till sin hjälp har ett donationsråd. Stipendiaterna, vare sig de är konstnärer, musiker, författare, dansare, skådespelare …. måste ha en anknytning till Västsverige. Det finns inga åldersgränser men mottagarna förutsätts genom stipendiet kunna vidareutbilda sig inom sitt konstnärskap, självklart efter egna behov och förutsättningar. Det är de enda villkoren.

Utan att snegla på könsfördelning och kvotering, bara med fokusering på konstnärskapet, har det blivit en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Ett resultat att glädjas över.