21 januari 2019

Glädjefest på Stora Teatern

Många glada stipendiater hade samlats på Stora Teatern för att få sina välförtjänta diplom. Sedan 2012 delar Stenastiftelsen årligen ut resestipendier till ett 40-tal studenter så att de får möjlighet att forska utomlands, lära känna nya miljöer och få internationell erfarenhet. Studenterna hade detta år valt att göra sina examensarbeten i så olika länder som Japan, USA, Uganda, England, Indien och Australien.

Stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson hade inte möjlighet att närvara under ceremonin i stället fick Donationsrådets ledamot Margita Björklund hälsa alla välkomna.  Hon berättade om stiftelsens tillkomst i samband med att skeppsredare Sten Allan Olsson fyllde 80 år och att syftet med stiftelsen är att stödja forskning och kultur. Hon nämnde några av de största donationerna som bland annat gått till att bygga ett kunskapscentrum för ryggmärgsskadade, etablerandet av Industrial Innovation Lab på Lindholmen, Stenhuset på Ågrenska och de stora kulturstipendierna på 300 000 kronor.

Efter den sedvanliga välkomstskålen bänkade sig studenterna och de inbjudna gästerna från universitetet och stiftelsen vid långborden för att njuta av en god lunch och trivsamt småprat. Några av studenterna hade blivit ombedda att berätta om sin vistelse utomlands och vad deras forskning rört sig om.

Blivande apotekaren Haniyeh Davanian Mohaghegh hade tillbringat fyra månader i San Diego på University of California där hon studerade effekten av Amfiregulin på fibroblaster från patienter diagnostiserade med reumatoid artrit, RA. Hon medgav att hon först var skeptisk till att forska om artros, som lät ganska tråkigt, men att hon blivit helt omvänd och snarare tyckte att det var ett spännande forskningsfält.

Ida Lönnfält och Josefine Sandqvist läser mastersprogrammet i Innovation and Industrial Management på Handelshögskolan i Göteborg. De reste till London för att samla in data till sin uppsats om blockkedjeteknologi. Genom att besöka blockchain-event och intervjua företrädare för ett stort brittisk modeföretag samt ett flertal experter och start-ups inom blockchain-teknologi undersökte de hur kompatibla dessa olika typer av blockchains är med supply chain management inom modebranschen.

Reené Alhayek läser på apotekarprogrammet. Hon valde att forska om godartad prostataförstoring vid Monash University i Melbourne, Australien. Sjukdomen är associerad med nedre urinvägssymptom och det finns få läkemedel mot symtomen utan biverkningar. I studien undersöktes Mirabegrons, en beta 3-adrenoceptor, effekt på prostatans glatta muskulatur. Det behövs fler studier för att utröna läkemedlets effekt och signalväg, men det kan vara en lovande farmakologisk behandling.

Levi Östling läser på mastersprogrammet Innovation & Industrial Management vid Handelshögskolan i Göteborg. Han tillbringade sex veckor i Bangalore i Indien tillsammans med några studiekamrater för att genom intervjuer undersöka hur ny finansiell teknologi, så kallad ”FinTech”, kan bidra till att öka tillgängligheten av grundläggande finansiella tjänster bland individer och små företag i utvecklingsländer.

Jacob Nima Rasmussen, snart färdig läkare, studerade under två månader antibiotikabehandling av lunginflammation på̊ ett sjukhus i Uganda. Landet har stora problem med infektionssjukdomar, och studier på̊ antibiotikaanvändning är få. Syftet med studien var att beskriva användningen av antibiotika vid behandling av lunginflammation och undersöka om behandlingen följde nationella riktlinjer.

Wilhelm Sjöland går apotekarprogrammet. Han fick möjligheten att forska vid Kyoto Universitet i Japan. På departementet för Strålningsgenetik genererade han bröstcancerceller med mutationer i specifika gener som är involverade i en viss typ av lagning av DNA. Han analyserade också effekten av ultraviolett strålning på kromosomer och dess effekt på lagning av DNA.

Professor Carl-Eric Hagentoft, verkställande ledamot i stiftelsens styrelse, delade sedan ut diplom till stipendiaterna som alla fick välförtjänta applåder och en trumpetfanfar.

 

Allt som sedan återstod var tacktalet som hölls av ledamoten i stipendiegruppen och donationsrådet, professor Erland Hjelmquist. Han berättade hur stimulerande det är att komma i kontakt med unga ambitiösa studenter från olika program och institutioner. Han betonade hur viktiga deras insatser är och deras vilja att generöst dela med sig av sina kunskaper. Avslutningsvis föreslog han skål för stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson vars engagemang och intresse för utbildning och forskning varit en förutsättning för stiftelsens årliga donation till resestipendier på en miljon kronor.

2018 års stipendiater från läkarprogrammet är:

Lisa Wiltz – Lisa Werner – Elisa Lappalainen – Rola Mofleh – Emelie Laurell – Jacob Rasmussen

Helena Cedervall – Fanny Gustafsson – Gustav Svärd – Julia Hillgren – Linnea Jönsson

Viktoria Lindahl – Anna Sjögren – Emina Coric – Charlotte Swensson Bäckelin – Louise Häggendal

Klara Lyckenblad – Olivia Ek – Noemi Vitos – Felipe Kristensson

2018 års stipendiater från apotekarprogrammet är:

Milla Stålnacke – Jasmina Cmeta – Haniyeh Davanian Mohaghegh – Johanna Andersson – Julia Tang

Annie Arvidson – Reené Alhayek – Alex Nordqvist – Ashourina Jabrail – Wilhelm Sjöland

Ema Handzic

2018 års stipendiater från tandläkarprogrammet är:

Leila Sallahu – Sugeerthy Thoppe Srinivasan – Viktoria Réthy – Mahamed Warsame

2018 års stipendiater från Handelshögskolan och Chalmers är:

Levi Östling – Vincent Thermaenius – Ida Lönnfält – Josefin Sandqvist – Philip Steen

Sebastian Misurék – Adam Videbert – Josefin Malmgren

För mer information, se pressmeddelandet.

Det finns även info på Handelshögskolans hemsida.