4 september 2018

Fortsatt stöd till Maskrosbarn

Maskrosbarn är Sveriges enda riksorganisation för barn som är anhöriga till en sjuk förälder. Cirka 500 000 barn i Sverige lever med en förälder som har ett missbruk eller en förälder som har en psykisk sjukdom. Barnen riskerar att ärva föräldrarnas beroende och psykiska ohälsa genom såväl socialt som biologisk arv. Maskrosbarn arbetar med direktstöd till unga mellan 13-19 år i form av helg- och lovläger, ungdomsgård, coachprogram samt internetstöd som innefattar chatt fem kvällar i veckan och personliga coacher online. Maskrosbarn arbetar också med delaktighet och att ”samskapa” och driver årligen en rad projekt där ungdomarna är med och träffar och framför sina åsikter till olika beslutsfattare. Maskrosbarn fungerar även som remissinstans, vilket ger möjlighet att lämna ungdomarnas åsikter i lagstiftningsfrågor och beslut som kan komma att påverka deras framtida liv.

Sedan våren 2016 har Maskrosbarn tack vare stöd av Stenastiftelsen kunnat bedriva lokal verksamhet i Göteborg. I Ungdomsverksamheten kan de som tillhör målgruppen komma till lokalen på Djurgårdsgatan varje torsdag mellan 16.30–20.30 för att träffa andra ungdomar och vuxna som har liknande erfarenheter. Unga, som har kontakt med Maskrosbarn, kan också få individuella kuratorssamtal under 5 tillfällen. Ledarna är även tillgängliga som Barnombud i kontakten med socialtjänsten för de ungdomar som finns i stödverksamheten.

Maskrosbarn erbjuder också stöd i samarbete med kommuner genom två olika insatser Coach och Helgläger, informerar ute på skolorna om hur det kan vara att växa upp med föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt och vilken typ av stöd man kan få. Samarbetar dessutom med socialkontor i form av föreläsningar, workshops och familjehemsutbildningar.