28 maj 2014

Stenhuset: Första spadtaget

Ågrenska 3662

Från v. Robert Hejdenberg, Madeleine Olsson Eriksson, drottning Silvia, Göran Hägglund, Anders Olauson

Ågrenska 3398

Drottning Silvia och Madeleine Olsson Eriksson

Ågrenska 3551

I strålande solsken och i närvaro av drottning Silvia tog Stenastiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson det första spadtaget till Stenhuset, som Ågrenska nu kan uppföra tack vare stiftelsens donation på 50 miljoner kronor.

Ågrenska 3606

I Stenhuset kommer en aktiv forskning att kunna bedrivas som förhoppningsvis skapar underlag för bättre vård och omhändertagande av barn och vuxna med sällsynta diagnoser. För att kommande generationer skall veta hur det såg ut i Sverige denna dag, den 26 maj 2014, kommer en tidskapsel att muras in i husgrunden. Stampens ordförande Tomas Brunegård bidrog med dagens nummer av Göteborgs-Posten, drottningen stoppade ner ett mynt och Anders Olausson, Ågrenskas ordförande något så modernt som ett USB-minne med bilder och tal från dagens evenemang.

Ågrenska 3337

Det var inte bara första spadtaget utan också Ågrenskas 100 års jubileum som firades. Dubbelt festligt med andra ord. Dagen började med att de 350 inbjudna gästerna fick en rundvandring och sakkunnig information om Ågrenska mångsidiga verksamhet innan alla samlades i det gigantiska partytältet i väntan på att honnörsgästerna och drottningen skulle anlända.

Ågrenska 3466

När alla väl satt till bords kom ett oväntat besök. Det var Carl-Hugo Schéle, klädd som sin morfar Axel H. Ågren, mannen som en gång donerade Ågrenska till Göteborgs barnsjukhus.

Därefter talade drottning Silvia, som är Ågrenskas beskyddare, följd av socialminister Göran Hägglund. I sitt tal berättade Madeleine Olsson Eriksson om sin far skeppsredare Sten Allan Olsson och hans barndom på Donsö. Madeleine pekade också ut mot havet mot andra sidan udden där hon så nära tillbringat sin barndom och hur detta påverkat henne. Hon refererade även till sin egen yrkesbakgrund som läkare, samt personliga erfarenhet av nära kontakt med svårt sjuka, något som gett henne insikt, förståelse och engagemang för de viktiga frågor som hanteras i Ågrenskas verksamhet. Till sist överlämnade hon som gåva en modell av Stenhuset, som fick symbolisera donationen från Stenastiftelsen.

Ågrenska 7698

Ågrenska 7710

Efter lunchen samtalade Anders Olauson med bland andra professor Christoffer Gillberg och kommunalrådet David Lega om medicinsk forsning och Ågrenskas verksamhet. Annelie Hultén, kommunstyrelsens ordförande, överlämnade Göteborgs stads gåva, ett seminarium riktat till LSS-ansvariga.

Ågrenska 3581

Den högtidliga ceremonin med första spadtaget tog sedan sin början. Efter att Madeleine Olsson Eriksson med kraft kört spaden i marken och markerat var Stenhuset skall ligga drog sig alla tillbaka till tältet för att äta födelsedagstårta och hurra för jubilaren. Med det var en fantastisk och oförglömlig dag slut.

www.agrenska.se

Ågrenska 3263

Bert-Åke Eriksson, Madeleine Olsson Eriksson, Jane Thorburn Olsson, Dan Sten Olsson

Ågrenska 3157

Madeleine Olsson Eriksson, Bert-Åke Eriksson

Ågrenska 3687

Madeleine Olsson Eriksson, drottning Silvia, David Lega

Ågrenska 3216

Sigbrit Franke, Carl Bennet

Ågrenska 3104

Bengt Mollstedt, Kenneth Orrgren

_G__ny3168

Lena Malm, Madeleine Olsson Eriksson, Annelie Hulthén, Anders Olauson, Anna Johansson, Gitte Caous

Ågrenska 3134

Ann-Sofie Koch, Margita Björklund, Annika Stjernberg

Ågrenska 3481

Ågrenska 7936

All information om Ågrenska och Stenhuset finns samlat här

Fler nyheter