Forskningsprojekt barn och unga

Tre tvärvetenskapliga forskningsprojekt delar på drygt 42 000 000 kronor i anslag när Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur beslutar om utdelning inom ramen för sin satsning på barns och ungdomars livsmöjligheter. Stiftelsen vill se innovativ forskning som kan bidra till att motverka sociala förutsättningars inverkan på individers utvecklings- och livsmöjligheter. Alla forskningsprojekten kommer att drivas av forskare vid Göteborgs universitet och löpa under 4-5 år.

 

Fakta

Donation: 42 000 000 kronor
Ambition: stödja innovativ forskning som kan bidra till att motverka sociala förutsättningars inverkan på individers utvecklings- och livsmöjligheter

Pressmaterial

Offentliggörande
Utlysning
Nyhet från Göteborgs Universitet

Foton

Länkar

Kapitel i Årsboken 2020

Stenastiftelsens bidrag

Artiklar