Forskningsprojekt barn och unga

Tre tvärvetenskapliga forskningsprojekt delar på drygt 42 000 000 kronor i anslag när Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur beslutar om utdelning inom ramen för sin satsning på barns och ungdomars livsmöjligheter. Stiftelsen vill se innovativ forskning som kan bidra till att motverka sociala förutsättningars inverkan på individers utvecklings- och livsmöjligheter. Alla forskningsprojekten kommer att drivas av forskare vid Göteborgs universitet och löpa under 4-5 år.

 

Fakta

Donation: 42 000 000 kronor
Ambition: stödja innovativ forskning som kan bidra till att motverka sociala förutsättningars inverkan på individers utvecklings- och livsmöjligheter

Pressmaterial

Offentliggörande
Utlysning
Nyhet från Göteborgs Universitet

Foton

Länkar

Kapitel i Årsboken 2020

Stenastiftelsens bidrag

Artiklar

  • Stort forskningsbidrag

    För Stenastiftelsen är forskning kring barn och ungdomars livsmöjligheter ett prioriterat område. För att främja forskningen inom området och möjliggöra nya projekt har stiftelsen avsatt 42 miljoner kronor. Bland ett stort antal ansökningar har en högt kvalificerad referensgrupp valt ut tre välrenommerade forskare, Ove Sernhede, Jan-Erik Gustafsson, Ann Frisén, vars ansökningar håller en mycket god vetenskaplig kvalitet.

    Läs vidare
  • Utlysning av forskningsmedel

    Stenastiftelsen inbjuder till ansökan av  forskningsmedel. Temat är barns och ungdomars livsvillkor. Ansökan skall vara inlämnad senast 15/8 2019. Övriga…

    Läs vidare