20 augusti 2021

Forskningen allt viktigare för Göteborgs konstmuseum – Donation från Stenastiftelsen år 2008 lade grunden

Den 12 juni öppnade utställningen Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919-1939 på Göteborgs konstmuseum. En förutsättning för utställningens internationella bredd och dess ambitiösa utställningskatalog är museets egen forskningsverksamhet. Forskningsavdelningen instiftades år 2008 med finansiellt stöd under tre år av Stenastiftelsen. Sedan dess har avdelningen berikat utställningarna, ökat tillgängligheten till samlingarna och höjt museets internationella anseende.

Läs vidare i pressmeddelandet

Fler nyheter