11 oktober 2022

Forskning om barns och ungdomars livsmöjligheter

2020 beslutade Stenastiftelsen att anslå 42 miljoner kronor till tre tvärvetenskapliga forskningsprojekt på Göteborgs universitet om barns och ungdomars livsmöjligheter i segregerade livsmiljöer. Forskningsprojekten löper över fyra och fem år. I slutet av september hölls en konferens där de hittills framkomna resultaten presenterades och diskuterades.

Läs pressreleasen här

Fler nyheter