12 april 2023

Förnyat stöd till Högskolan för scen och musik och ny version av Artist in Residence

Stenastiftelsen donerar 1,8 miljoner kronor till Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet för genomförande av ytterligare en period av Artist in Residence – projektet där väletablerade internationella konstnärer och artister bjuds in som gästlärare.

2018-2022 genomfördes det första Artist in Residence på Högskolan för scen och musik, även det möjliggjort av stöd från Stenastiftelsen. Studenterna på högskolan fick då samarbeta med och inspireras av tre kreativa, utforskande och hängivna konstnärer; David Dencik, svensk-dansk skådespelare, Isabelle van Keulen, violinist och violast från Nederländerna och Ross Daly, brittisk multiinstrumentalist och expert på traditionsmusik från östra medelhavsregionen och Asien. Programmet har stärkt högskolans roll som konstnärligt utbildningssäte både nationellt och internationellt.

”Att få möta mycket kreativa, ständigt utforskande och lekfulla konstnärer som hängivet och nyfiket möter våra studenter skapar ett unikt lärande. Vi ser fram emot att fortsätta och utveckla succén Artist in residence!” säger Petra Frank, prefekt vid Högskolan för scen och musik.

Det nya Artist in Residence-programmet innebär att högskolan bjuder in tre internationella konstnärer och artister per år under tre års tid, 2024-2026. Dessutom planeras för en större gemensam manifestation under det fjärde året, 2027.

”Artist in Residence har både lyckats skapa utvecklande möten mellan studenter och internationella konstnärliga förebilder och inspirerat till kommande samarbeten. Projektet ger utbildningen en extra dimension som är mycket värdefull. Vi är glada att kunna bistå ännu en gång och ser fram emot att följa den fortsatta utvecklingen”, kommenterar Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

”Programmet har hittills visat på ett givande möte där våra studenter får uppleva konstnärligt excellenta artister och ta del av all deras erfarenhet. Att få en sådan inspiration är väldigt utvecklande. Gästartisterna upplever också att de får möjlighet att återigen reflektera över konstnärsyrkets olika aspekter. Det här känns spännande att fortsätta utforska. Dessutom medverkar programmet till en ökad professionell blick på våra utbildningar och stärker högskolans roll som konstnärligt utbildningssäte i Göteborg, Sverige och internationellt”, säger Petra Frank.

Läs mer