18 november 2019

Förebildarna 2020-2021

Förebildarnas idé är att unga människor behöver utveckla eller förstärka ett mer entreprenöriellt för-hållningssätt, utrustas med entreprenöriella färdigheter och få rätt förutsättningar. Målet nås genom utbildning och påverkansinsatser och möjligheten för deltagarna i programmet att kunna identifiera sig med relatera till lokala förebilder. Förebildarna använder sig också av verklighetsbaserade workshops och fall så deltagarna kan se direkta konkreta resultat av deras handlande. Allt sedan starten av Förebildarna har Stenastiftelsen finansiellt stött verksamheten. Hittills har över 1 000 ungdomar deltagit i utbildningsprogrammen, över 100 samhällsnyttiga entreprenöriella projekt har startats och drivits av unga och över 93 procent har förändrat sin inställning till hur de kan förändra sitt liv.

Tanken är nu att under de två kommande åren skala upp verksamheten med 1 600 deltagare och bygga en skalbar och hållbar organisation. Målgrupp för projektet är fortsatt unga individer mellan 16 – 22 år med tonvikt på gymnasieåldern och med en koncentration till Göteborgsregionen. De ordinarie utbildningsprogrammen, som varit mycket framgångsrika, kommer att fortsätta. Planen är vidare att paketera om och fördjupa programmet ”Förändringsagent”, och låta unga individer söka med egna idéer.Samverkansavtal med gymnasieskolan är också av största vikt för att kunna skala upp verksamheten på ett effektivt sätt. Det bör vara möjligt att genomföra då entreprenöriellt lärande finns med i läroplanen. Med en sådan samverkan skulle Förebildarnas utbildning delvis kunna genomföras av ideella och lärare, vilket är en förutsättning för en långsiktig uppskalning med fler deltagare allt eftersom.

År: 2019

Donation: 5 210 000 kr