10 mars 2016

FestiDalen på Svartedalsskolan

DCIM111GOPRO

Svartedalsskolan är en kommunal grundskola i Biskopsgården, ett socialt utsatt och ekonomiskt hårt drabbat område. Sedan några år tillbaka arrangerar Svartedalsskolan en alldeles egen festival med artister, DJs, konst, opera, dans, tävlingar, lekar och mat. I år kommer den att gå av stapeln 27 maj. Majoriteten av eleverna på skolan kommer från länder utanför Europa, många går i särskola, en del i autismklasser men alla från förskoleklass till nian arbetar tillsammans för FestiDalen. Från skolans sida vill man ge eleverna alla de kompetenser framtiden kräver av dem: samarbete, kreativitet, förmåga att kommunicera, förmågan att organisera, modet att drömma och insikten att man måste våga misslyckas för att utvecklas.

Målet är att FestiDalen skall vara årligen återkommande även i framtiden; att den skall vara så bra att den lockar andra skolor att komma till Biskopsgården så att barn och ungdomar med olika bakgrund möts. För att medverka till att FestiDalen kan genomföras lämnar stiftelsen 50 000 kronor i bidrag.