10 mars 2016

Experimentverkstaden Fysikaliska Leksaker 2.0

Bild5_2

Experimentverkstaden Fysikaliska Leksaker startades av professor emeritus Per-Olof Nilsson på Chalmers för 18 år sedan och är en banbrytande, prisbelönt och mycket populär verksamhet inom naturvetenskaplig kunskapsförmedling med fokus på barn och ungdomar.  Inspirerad av modern neurodidaktisk forskning lyckas experimentverkstaden leverera naturvetenskaplig undervisning som är mångfalt mer spännande, engagerande och pedagogiskt effektiv än den normala. Neurodidaktik är ett relativt nytt forskningsområde och utgör gränsytan mellan neurovetenskap, didaktik/pedagogik och psykologi. Experimentverkstaden är pionjär på praktisk tillämpning av neurodidaktik inom naturvetenskapsundervisning. I experimentverkstaden har observerats att parametrar som inlärningshastighet, förståelse och minne förbättras mångfalt till exempel genom kinestetisk inlärning där känslor och kroppen är väsentliga.

Kötiden för besök av skolklasser och lärarlag är dock nästan ett år, vilket vittnar om en oförlöst potential. Den långsiktiga ambitionen är att skapa en skalbar plattform, som gör det möjligt att låta fler barn och vuxna ta del av det som experimentverkstaden kan att erbjuda både vad gäller effektiv kunskapsförmedling och ökad entusiasm inför naturvetenskap. Syftet med projektet är därför att ta fram ett genomtänkt undervisningsmaterial anpassat för praktiserande naturvetenskapslärare. Materialet skall distribueras via en webbplats och rikta sig till lärare som undervisar inom naturvetenskap på olika nivåer.

Foto: fysikaliska leksaker

Fler nyheter