27 oktober 2017

Ett claviorganum till Göteborg Baroque

Göteborg Baroque är en av de ledande vokal-och instrumentensemblerna i norra Europa; flera medlemmar har internationella solistkarriärer. En dröm har länge varit att kunna skaffa ett tidstypiskt och helt unikt instrument, ett claviorganum, som skulle kunna göra det möjligt att framföra musik från barocken på allra högsta konstnärliga nivå. Ett claviorganum är ett kombinationsinstrument av cembalo och orgel. Det unika med instrumentet är att det har fler toner per oktav, kan placeras bakom musikerna med ljudet klingande mot publiken och har en övertonsrikedom, som ger en helt unik klang med stor dynamik och rytmisk pregnans.

En av de mest framstående orgelbyggarna i Sverige, Mats Arvidsson, kommer att bygga instrumentets orgeldel och den internationellt kände Andreas Kilström bygger den cembalo som skall kopplas samman med orgeldelen. Munetaka Yokota från Japan, världsledande intonatör av renässans- och barockorglar kommer att intonera instrumentet. Claviorganumet kommer att placeras i Göteborg, i Tyska kyrkans kor och användas i ensemblens generalprogramserie. Då det är mobilt kan det också användas vid internationella konserter. Instrumentet kommer att ge Göteborg Baroques sound en ny dimension och ge möjligheter för ensemblemusicerande som idag inte existerar någon annanstans i världen.

Stenastiftelsens donation ger också möjlighet för Göteborg Baroque att producera ett större högkvalitativt barockverk per år under tre år:
Claudio Monteverdis opera Orfeo i samarbete med Utomjordiska Barockbolaget Johan Sebastian Bachs Matteuspassionen Georg Friedrich Händels oratorium Saul.

Fler nyheter