Culture scholarships   Year: 2019  

MASAYOSHI OYA

”Intresset för svensk kultur väcktes delvis genom musiken. För mig blev The Cardigans en av ingångarna till det svenska.”

Konstnären och keramikern Masayoshi Oya har sedan han kom till Sverige 2007, utvecklat ett personligt, föränderligt uttryck och skapat konst i skärningspunkten mellan två kulturer – den japanska och den svenska. Leran är hans favoritmaterial, men Masayoshi Oya arbetar även i textil, metall och papper. Hans produktion omfattar såväl bruksföremål som konstobjekt. Vad som är vad ligger i betraktarens öga. Själv gör han ingen skillnad.

Motivering:
Med suverän teknik och vaken blick för keramikens möjligheter skapar Masayoshi Oya ting vars tempo växlar mellan snabbt och långsamt. Hans keramik förenar en sträng formkänsla med måleriska och skulpturala gester som skapar oro och kontrast. Skarpskurna kärlkonturer ställs mot häftiga penseldrag och partier där tunna sjok av lera bygger upp ömtåliga, blomliknande former. Han iscensätter en fascinerande föremålsvärld där formens och glasyrens kombinationer alltid tycks vara i rörelse mot något nytt och osett. 
 
För ett keramiskt arbete som med nyfikenhet och sensualism gör kärlen till koncentrerade bitar av poesi tilldelas Masayoshi Oya stipendium för 2019 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs en intervju med Masayoshi i årskatalogen 2019 här.

För foton v.v. ange källan "Fotograf Peter Claesson, Stenastiftelsen".