Culture scholarships   Year: 2016  

Laleh Pourkarim

Med personlig röst och poetiska texter om livets mirakel skriver Laleh låtar som pricksäkert träffar sina lyssnares hjärtan. Frimodigt och med höga ambitioner har hon bemästrat det musikaliska hantverkets olika yrkesroller. Hon är artist, låtskrivare, sångerska, textförfattare och musiker, men också arrangör, ljudtekniker, och producent. Lalehs livshistoria är också berättelsen om en fritänkande artist som vandrar på en helt egen konstnärlig stig. Samtidigt har hon blivit en av den svenska popmusikens stora ikoner och viktig inspirationskälla för en yngre generation kvinnliga popartister.
För att hon, vägledd av sin inre kompass, skapar storslagen popmusik som berör människor över generationernas gränser, tilldelas Laleh Pourkarim stipendium för 2016 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

(Foto: Peter Claesson)