Culture scholarships   Year: 2012  

José González

José González är gitarrist, sångare och låtskrivare med argentinskt påbrå, men född och uppväxt i Göteborg. Han har som singer-songwriter funnit en högst personlig stil som med lågmäld ton träf­far rakt in i hjärtat hos publiken. Hans skicklighet som gitarrist och hans still­samt eftertänksamma musik har vid det här laget funnit lyssnare över hela världen. José González har en musikalisk bakgrund som möjliggör för honom att med stor frihet utgå från gitarrens alla förutsättningar i sitt skapande. En frihet som skiljer ut honom från omgivningen, men som också ger honom möjlighet att obehindrat verka i och mellan genregrän­ser. För denna sin musikaliska gärning har utsetts som stipendiat av Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Artikel på Gaffa.se