Culture scholarships   Year: 2015  

Jonas Dahlberg

Jonas Dahlbergs verk undersöker ofta en rämna i tillvaron, glappet mellan verkligheten och vårt försök till förståelse av densamma och med det oss själva. Han gömmer något i sina bilder som talar om förlust och relationer och som berör både kroppens och tankens minne. Genom verk som osäkrar vår tolkning av rum, tid och rörelse förflyttar han glömskans gränser och utmanar vår nyfikenhet och mottaglighet för inlevelse och reflektion. Jonas Dahlberg utforskar ett existentiellt rum, där betraktaren får välja och varsna sin egen resa genom lager av tillstånd, känslor och beslut.
För ett konstnärskap som konsekvent bearbetar vår blick i verk som talar om vad vi ser och inte ser, tilldelas Jonas Dahlberg stipendium för 2015 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

(Foto Peter Claesson)

Ladda ner andra fotoformat här