Culture scholarships   Year: 2018  

JENS LEKMAN

”Jag gillar att stryka medhårs musikaliskt, att vara en del av en tradition. Det är berättelserna och sammanhangen som intresserar mig mest.”

Att få berätta historier, egna och andras, är det centrala i Jens Lekmans skapande. Oavsett om formatet är ett skivalbum, ett konstprojekt eller musikaliska samarbeten. Jens Lekman fortsätter att röra sig mellan det lilla och det stora, mellan det lokala och det globala, alltid i nära kontakt med sin publik.

Motivering

Jens Lekman är låtskrivare och sångare, kosmopolit och göteborgare, global artist och hemma-hos-trubadur. Fallenheten för att berätta historier och med poetisk skärpa fånga omgivningens atmosfär är Jens Lekmans kreativa signum. Kontakten och dialogen med lyssnare och publik öppnar hans uttryck mot världen. Med sina ofta lokalt förankrade låtar når han lyssnarskaror långt utanför Sveriges gränser.

För att han med lågmäld musikalitet och språklig precision utforskar det musikaliska berättandets vindlande möjligheter, tilldelas Jens Lekman stipendium för 2018 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs en intervju med Jens i årskatalogen 2018 här.
Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson
Fotograf: Peter Claesson