Culture scholarships   Year: 2012  

Ellen Hjalmarson

Ellen Hjalmarson är ovanlig som violinist i den meningen att hon ägnar sig åt musik i nästan alla genrer. Hon är orkestermusi­ker, kammarmusiker och, som ett arv från tidigare år och med elbasen som grund, väl införstådd även med jazz och rockmusik. Denna lätthet för gränsöverskridanden har hon utnyttjat i ett antal olika kul­turprojekt i sin roll som frilansmusiker. Ellen Hjalmarsons musikaliska vardag är därför mycket omväxlande. Perioder i Göteborgs symfoniker blandas med arbete i inspelningsstudio eller i kammar­musiksammanhang, Ellen Hjalmarsons unika förmåga att lyssna in sig i olika musikmiljöer är den grund på vilken hon tilldelats stipendium ur Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.