Culture scholarships   Year: 2013  

Art of Spectra

Art of Spectra är ett modernt, oberoende danskompani med ljus, tal, musik, video och performance som samarbetspartners. Peter Svenzon och Ulriqa Fernqvist. Han, dansare och koreograf, musikskapare och visionär. Hon, dansare med en teknik och utstrålning som övergår det mesta. Tillsammans arbetar de i projekt från det lilla formatet till de riktigt stora sammanhangen. Inom institutioner såväl som i egenproducerade verk, i utforskningar som tar dem till gränslandet mellan nutida dans, breakdance och performance med en närmast halsbrytande teknik.

Energin, kompromisslösheten i uttrycket, hettan i framförandet är omedelbart drabbande. De skildrar ungdomens sökande, ömsom hårdhänt ömsom finstämt alltid med total känsla och allvar. De skildrar livets olika skiften med utsatthet och komik. Samtidigt kan man notera det jämställda förhållandet mellan utövarna.

Resultatet blir energistarka och utmanande totalkonstverk med video, ljusexperiment och specialkomponerad musik, oftast av Peter själv.  Hos Art of Spectra är dansen på liv och död i denna den mest självutlämnande och nakna av konstformer. För sitt konstnärligt övertygande och framåtriktade skapande tilldelas Art of Spectra stipendium för 2013 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

(Foto: Peter Claesson)