2 november 2022

Donation på sex miljoner till Cirkus Cirkörs cirkusskolor i Göteborg

Genom terminskurser, lovkurser och prova på-verksamhet ska barn i åldrarna 6-14 år erbjudas cirkusträning i regi av Cirkus Cirkör. I januari 2023 drar det treåriga projektet i gång med en show och efterföljande work-shops på de deltagande skolorna. Projektet omfattar barn från förskoleklass till och med årskurs sju i Hisings Backa, Rannebergen, Hammarkullen och Hjällbo.

Verksamheten bygger på samarbete med skolor och fritidshem. Syftet är att erbjuda meningsfulla fysiska aktiviteter, som kan stärka barnens självkänsla och samarbetsförmåga, något som visat sig kunna bidra till ökad trygghet och integration.

Runt om i Europa bedrivs så kallad ”social circus” – cirkusträning för marginaliserade grupper. Forskning visar att de som tränar cirkus tillsammans stärker sin tillit till varandra och till samhället samt förbättrar både koncentrations- och samarbetsförmåga.

Läs pressmeddelandet

Fler nyheter