12 september 2022

Diplomutdelning vid lov- och simskolan

Under sommaren 2022 har Stenastiftelsen finansierat lov- och simskola för 150 barn i lågstadieåldern från nordöstra Göteborg. De har haft lektioner kl 9–13 med avbrott för korta raster och lunch. Undervisning i svenska språket och matematik har hela tiden varit i fokus och intresset från barnen att lära sig mer har varit stort.

För de som vill har det varit möjligt att efter lovskolan gå till Hammarbadet för att lära sig simma. I grupper om maximalt 12 barn har utbildade simlärare från klubben Göteborg Sim undervisat och tränat barnen i simning. Många barn har lärt sig att simma några meter och en flicka sa att simning var så roligt att hon ville fortsätta i simskola till hösten.

Diplomutdelning

Måndagen den 22 augusti ägde den högtidliga examensceremonin rum när barnen som gått i Stenastiftelsens lov- och simskola skulle få sina diplom. Allt ägde rum i Hammarkulleskolans matsal dit barn och föräldrar från lågstadieskolor i hela Angered hade körts med abonnerad buss. Först fick alla barn saft och bakelse och sedan var det dags för stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson att förrätta diplomutdelningen.

Det var förväntansfulla barn som ropades fram och fick motta sitt diplom ur stiftelsens ordförandes hand och inte minst stolta var alla föräldrar som med stor entusiasm applåderade och hurrade för de duktiga barnen.

Lov-och simskolan har varit en stor framgång. Många barn har märkbart förbättrat sina kunskaper i svenska språket och en del har lärt sig att simma flera meter. Barnen är nu bättre förberedda när de börjar ett nytt läsår med de högre krav som då ställs på dem.

Fr v: Margita Björklund (Stenastiftelsen), Madeleine Olsson Eriksson (ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur), Linnea Lindquist (bitr rektor Hammarkullsskolan, ansvarig Lovskolan), Felix Larsvik (samordnare Lovskolan)

Fler nyheter