23 november 2014

De vita bussarna och Folke Bernadotte

Bild 1 Vita bussarna

För snart 70 år sedan genomfördes räddningsaktionen ”De vita bussarna” vilken under andra världskrigets två sista månader räddade närmare 15 000 människor ur Tyskland och koncentrationslägren.

Aktionen, liksom den utsedde ledaren Folke Bernadotte visades genast stor uppskattning för sina insatser. I efterhand har det dock riktats kritik mot sättet den genomfördes, mot hur urvalet gjordes bland dem som räddades ur koncentrationslägren, liksom motiven bakom aktionen. Även de eftergifter som gjordes för att kunna genomföra räddningen har ifrågasatts.

Det lidande som Folke Bernadotte och de som var med i operationen såg, gjorde dem fast beslutna att rädda så många de kunde. Oavsett varifrån de kom. Medlidandet gjorde att många fler räddades än som man från början trodde var möjligt. Medmänsklighet är en av de egenskaper som gör oss till människor och som ger hopp i tider av krig och katastrofer.

Svenska Kyrkan vill genom att uppmärksamma ”De vita bussarna” påminna om de insatser som gjordes i humanitetens tecken, men också öppna upp för samtal och reflektion kring medmänsklighet, dess grund, utmaningar och begränsningar. Vi vill koppla dessa frågor till vår tid och dem som idag förföljs och förtrycks i Europa.

Den 9e Maj -2015 genomförs därför i Göteborgs Domkyrka en dag kring ämnet:

Medmänsklighet och Människosyn i en enda värld och en enda mänsklighet”

Aktionen med de ”Vita Bussarna” kommer att utgöra bakgrund och exempel, dels för att det är jubileum, dels för att den väckt frågor kring humanitet. Här kommer också Folke Bernadottes vidare gärning och öde in.

Fler nyheter