22 augusti 2022

David Dencik, Isabelle van Keulen och Ross Daly summerar artist-in-residence-programmet vid Högskolan för scen och musik

David Dencik, Isabelle van Keulen och Ross Daly är de tre gästföreläsarna i artist-in-residenceprogrammet vid Högskolan för scen och musik (HSM) som med stöd av Stenastiftelsen har besökt Göteborg i perioder och genomfört workshops, masterklasser, konserter och scenframträdanden tillsammans med studenter. Programmet sträckte sig över 3 år men förlängdes pga pandemin.

Det var 2017 som Stenastiftelsen beslutade att avsätta 1,6 mSEK för att göra det möjligt för HSM att skapa ett artist-in-residenceprogram och bjuda in gästlärare som alla har internationellt renommé: David Dencik, svensk-dansk skådespelare med medverkan i en rad filmer och på teaterscener, Isabelle van Keulen, violinist från Nederländerna som framträtt och gjort inspelningar med flera av världens ledande orkestrar, samt multi-instrumentalisten Ross Daly, expert på världsmusik med rötter i Mellanöstern och Bysans, född i England, ursprungligen irländare, men numera bosatt på Kreta. När merparten av samarbetet nu är avslutat har vi träffat de tre gästlärarna för att höra om deras erfarenheter.

Alla tre vittnar om de svårigheter som pandemin förde med sig, att inte kunna mötas som planerat utan att delvis vara hänvisad till digitala kontakter. ”Pandemin har varit förödande för konsten, inte bara för utövare utan också för studenterna som haft online-föreläsningar och inga möjligheter under den tiden att spela inför publik”, säger Isabelle van Keulen, och David Dencik framhåller:  ”Vi har ju alla känt av pandemin och för mig har det yrkesmässigt varit rätt svårt, då kreativitet bara finns i möten med andra. Så det är roligt att åter kunna ses och genomföra programmet.”

Trots svårigheterna med pandemin har de lyckats genomföra programmet. För Isabelle van Keulen återstår dock en konsert med studenterna i april 2023 som hon ser fram emot.

David Dencik: Nyckeln är att visa en inre rörelse

David Dencik är en svensk-dansk skådespelare som fick sitt stora genombrott i TV-serien Lasermannen. Han har medverkat i internationella storfilmer som Steven Spielbergs War House, Thomas Alfredssons Tinker Taylor, Soldier Spy, The Girl with the Dragon Tatoo, vidare i Cornelis, Quick, Chernobyl, Gentlemen och i Bondfilmen No time to die för att bara nämna några engagemang. Han har också medverkat i flera rosade uppsättningar på Dramaten.

Jag träffar David Dencik under hans sista dag på atist-in-residenceprogrammet på HSM i Göteborg i maj 2022. Han har besökt HSM vid tre tillfällen sedan 2018 och arbetat med årskurserna 1, 2 och 3. Skådespelarutbildningen på HSM har, vid sidan om teaterskådespeleri, även en stark filmprofil vilket gjorde David Dencik särskilt intressant som gästlärare.

David Dencik har genomfört workshops och masterklasser med studenterna och hållit publika ”artist talks” dit även filmstudenter från Akademin Valand och intresserad allmänhet har bjudits in. Hans period i Göteborg avslutades med ett publikt samtal i maj 2022 under rubriken ”Vad gör skådespelaren på inspelningsplatsen egentligen?”.

Våren 2022 blev David Dencik hedersdoktor vid Göteborgs universitet, något han är mycket hedrad över och han visade stolt fram doktorsringen vid vårt möte.

Hur har du lagt upp arbetet med studenterna?

-Vi har tittat på filmklipp och diskuterat. Vi har talat om vad som är bra skådespeleri och det kan vara svårt att beskriva. Ibland kan något fungera bra på film även om det inte bra skådespeleri.

-Jag vill få dem att tänka längre, se det instrumentella”, säger David Dencik, och beskriver att hans ingång med studenterna är verbal. Han arbetar inte med rörelse utan väljer i stället att tala mycket. Han är intresserad av att det händer något inne i en karaktär. Det är just detta han vill locka fram.

-Nyckeln är att visa en inre rörelse, säger han, och berättar engagerat att det är när det händer något i en karaktär som det blir tydligt att man också förmedlar det till publiken.

Just denna dag har han valt en annan modell.

-Studenterna fick texter i går som de spelade upp idag. Därefter tittade vi tillsammans på just den scenen i en känd film, på skådespeleriet och vi hade livliga diskussioner. Det handlar mycket om att leva sig in i en miljö och självklart att ha ett högt spelhumör, att tycka att det är roligt. Det man själv tycker är kul genomsyrar arbetet och smittar av sig.

Vad har det här uppdraget betytt för dig?

-Jag är glad över att ha fått var med i artist-in-residenceprogrammet. Nu när jag har en viss erfarenhet ser jag att jag kan börja förmedla till andra. Jag har något att berätta. Det har varit en tröskel för mig, men jag har funnit att jag trivs med detta. Samtidigt ser jag mig själv som student och lär mig hela tiden.

-För mig har det varit en fin kombination, att vara skådespelare – att ha sin karriär – och samtidigt få detta intressanta uppdrag som gästlärare, säger David Dencik.

Vad tror du att din medverkan har betytt för studenterna?

– Jag hoppas att de har uppskattat min medverkan och att den har varit inspirerande och vitaliserande.

Lunchpausen är snart slut och innan David Dencik återvänder till studenterna för den sista workshopen berättar han att diskussioner pågår om ett fortsatt samarbete mellan honom och HSM. Så vem vet, kanske nya grupper av studenter snart kommer att inspireras av David Dencik.

Isabelle van Keulen: Musikerna är i första hand individer

Isabelle van Keulen från Nederländerna, bosatt i London, är en internationellt känd violinist och altviolinist, professor vid högskolan i Luzern, Schweiz. Sedan 2017 är hon konstnärlig ledare för Deutsche Kammerakademie Neuss i Tyskland och har spelat med flera av de mest kända orkestrarna i världen samtidigt som hon har ett genuint pedagogiskt intresse.

Jag intervjuar Isabelle van Keulen via mail efter hennes konsert i Göteborg i juni 2022. Tre perioder var planerade med studenterna. Det började med studenternas kammarorkester hösten 2019 då det gavs en konsert med musik av Vivaldi och Piazzolla – den argentinska tangon är Isabelle van Keulens specialitet. I maj 2022 genomfördes ett stort orkesterprojekt som avslutades med en konsert i juni med musik av Mahler och Szymanowski.

På grund av pandemin fick en konsert, kombinerad med masterklasser, med gode vännen och mångårige samarbetspartnern Ronald Brautigam, skjutas upp. Just nu undersöks om projektet i stället kan genomföras på HSM under april 2023.

Isabelle beskriver att hon ser på lektionerna mer som ett utbyte än ren undervisning.

-Genom min erfarenhet både vad gäller repertoar och att framträda på scen har jag lärt mig många olika sätt att lära in stycken snabbt och inte minst att hantera nerver. Det har varit roligt att få förmedla denna erfarenhet till nästa generation.

-Vi har genomfört flera projekt och studenternas kunskapsnivå är mycket hög. De är både motiverade och intresserade av att lära sig. Men pandemin har varit en omöjlig situation för scenkonsten, då vi verkligen behöver använda vår erfarenhet och våra kunskaper inför en levande publik, inte bara hur vi hanterar våra nerver, utan också hur vi skapar rutiner för att framträda på scen.

Vad har perioderna med studenterna inneburit för dig?

-Eftersom jag är en nyfiken person har jag uppskattat att få ta del av studenternas fräscha och nya idéer om olika musikstycken. Jag är också intresserad av den unga generationens sätt att bygga sina karriärer, genom digitala plattformar – denna snabba väg att bli ”känd” som för mig är en helt okänd värld.

Vilka erfarenheter tror du att studenterna har fått?

-Jag är noga med att behandla musikerna i första hand som individer, därefter deras musikalitet. Det är så fascinerande att se hur viktig personen bakom instrumentet är. Ofta kunde jag tillsammans med dem lösa speciella tekniska eller känslomässiga problem med instrumentet bara med en liten insikt i personligheten och studenternas bakgrund. Det innebär att en uppmärksam lyssnare kan höra hur den enskilda musikerns personlighet lyser igenom – därför är musiken ett så perfekt medium. Något som jag förhoppningsvis har kunnat förmedla.

Vilket underbart yrke vi har, avslutar Isabelle Keulen, som hoppas kunna genomföra en konsert och masterklass med pianisten Ronald Brautigam under 2023.

Ross Daly: Musiken banar väg till förståelse av regioner och människor

Ross Daly är inriktad på världsmusik och upptäckte tidigt den modala musiken. Favoritinstrumentet är lira som han första gången kom i kontakt med på Kreta vid 21 års ålder.

Även med Ross Daly blir det ett samtal via mail efter hans avslutande konsert i Göteborg. Det mesta av arbetet inom artist-in-residenceprogrammet genomförde Ross Daly under 2019. Han förberedde då material inför en konsert som genomfördes i Gbg under 2019. Inriktningen har varit improvisation och han har föreläst för världsmusikstudenterna samt genomfört gemensamma projekt med utbildningarna inom improvisation och kyrkomusik.

Ross Daly avslutade sin period i Göteborg med två offentliga arrangemang i maj 2022: en föreläsning och en konsert med studenter från världsmusikutbildningen samt Kelly Thoma.

Hur arbetade du med studenterna?

-Under den tid vi ändå hade tillsammans repeterade vi ett flertal stycken av modal musik, (se faktaruta), både mina egna kompositioner och traditionellt material från olika delar av världen. Jag gick igenom bakgrund och gav en del teoretisk information. Det var tydligt att studenterna som kom från regioner i världen där den modala musiktraditionen är levande, t ex Iran, Palestina och Irak, var mer insatta i musiken medan andra, t ex svenska studenter, inte kände till vad vi brukar kalla den österländska modala musiken och därför behövde mer bakgrundsinformation och en djupare beskrivning av musiken.

Vad har du lärt dig?

-Erfarenheten är alltid ömsesidig i undervisningen. Jag kan inte lära ut utan att samtidigt lära mig själv av den jag undervisar. Jag fick större förståelse för hur den modala musiken, som finns i Skandinaviska musiktraditioner, om än i mycket begränsad omfattning, ändå samverkar med den modala musikens uttryck i östra Medelhavsområdet och Mellanöstern. Detta är ett ämne som inte har utforskats tillräckligt och som skulle kunna bli ett intressant fält för framtida studenter.

Vad tror du att studenterna har lärt sig?

– Jag hoppas att de har fått en grundförståelse för Mellanösterns begrepp Maqam vilket var vårt fokus under min tid på HSM. Maqam binder ihop musiktraditioner från Mellanöstern, Balkan och Centralasien. Genom att förstå Maqam underlättar vi också förståelsen av många fenomen inom detta stora geografiska område. Det är min övertygelse att musiken banar väg för förståelse av regioner och människor.

-Allting var oerhört välorganiserat och studenterna var trevliga och omtänksamma. De var skickliga i att hantera sina instrument, något som självklart gjorde mitt jobb både enkelt och mycket givande, avslutar Ross Daly.

Faktaruta

Pressmeddelande från HSM 2018-11-09:

* Om modal musik
Modal musik har sina rötter i många olika musiktraditioner som exempelvis i det antika Greklands musik och i den indiska musikstilen raga. Idag utgör modal musik grunden för ett flertal musikstilar över hela världen. Den kan bland annat höras i musik från Mellanöstern, indisk ragamusik, nordisk vallåtsmusik eller i jazzmusik som Miles Davis låt ”So What”.

TEDx Talk med Ross Daly om modal musik (definition modal musik vid 5:04 min):
Modal music – a musical crossroads example

Pressmeddelande 2022-04-02
Pressmeddelande 2019-10-23
Pressmeddelande 2018-04-26

Se intervjuerna som gjordes i inledningen av artist-in-residenceprogrammet:
David Dencik, Isabelle van Keulen och Ross Daly

Text: Birgitta Jacobsson Ekblom
Foto: Magnus Gotander