3 augusti 2014

Dataspelsprototyp

Sexuell grooming är en av de huvudsakliga processer genom vilken barn blir utsatta för sexuella övergrepp, både utanför nätet och online. Fenomenet grooming är i sig inte nytt men internet och dess anonymitet har öppnat nya vägar. Vanligast är att barn från 12 år och uppåt utsätts för online kontakter men det har spridits ner i åldrarna. Yngre barn är dessutom sårbarare eftersom de har dålig kunskap om säkerhetsaspekter på nätet. I Sverige använder nästan alla sexåringar internet flera gånger i veckan och i gruppen 9-12-åringar är 55 procent dagligen uppkopplad mot internet. För att skydda barnen bör fokus ligga på att ge dem stöd i att utveckla ett mer kritiskt förhållningssätt till sina interaktioner på nätet, att förstå möjliga konsekvenser av val samt att kunna hantera risker och oönskade kontakter på nätet.

Projektets syfte är att utveckla en vetenskapligt baserad dataspelsprototyp, vilken i nästa fas av projektet skall utvecklas till en färdig produkt och kompletteras med metodmaterial för dialogbaserad vuxenhandledning. Projektet har tre övergripande mål: att utveckla ett verktyg som stöd för kunskapsöverföring hos barn i åldrarna 8 -10 år, att identifiera tillvägagångssätt och att ta fram en mer heltäckande bild av barns användning av internet och sociala medier.

Forskning har visat att barn under 11 år oftast har svårt att förstå eller föreställa sig möjliga senare konsekvenser av handlingar som inte är knutna till den omedelbara situationen. De klarar dock bevisligen av att hantera regelbaserade system och spel. Yngre barn bör följaktligen, med stöd av ett regelbaserat dataspel, kunna tillägna sig kunskaper om handlingar-konsekvenser i en spelkontext, som konkretiserar en företeelse som i verkligheten kräver förmågan till abstrakt-logiskt tänkande.

Forskningsledare är biträdande professor Per Backlund och projektledare är doktor Tarja Susi. Forskarna ingår i forskningsgrupperna Interaction Lab and Media, Technology and Culture, vilka ingår i forskningscentret Informatics Research Centre. Projektet beräknas vara klart i december 2015.

Pressmeddelande från Högskolan i Skövde

Läs gärna fördjupad information om projektet i årsboken här.

Fler nyheter